Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

24.02.2017

Kommentoi avaintaitosuositusta 19.5. mennessä

Nyt voit vaikuttaa vastaamalla kyselyyn! Suositukset ovat vuonna 2006 annetussa suosituksessa kahdeksasta avaintaidosta, jotka ovat osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa ensiarvoisen tärkeitä kaikille. Suositukset on tarkoitettu EU-maiden strategioihin ja Euroopan komissio käyttää niitä indikaattoreina ohjelmissaan. Avaintaidot ovat:

1) viestintä äidinkielellä;

2) viestintä vierailla kielillä;

3) matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla;

4) digitaaliset taidot;

5) oppimistaidot;

6) sosiaaliset ja kansalaistaidot;

7) aloitekyky ja yrittäjyys; ja

8) tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.

Kysely koostuu 27 kysymyksestä ja siinä on myös mahdollisuus antaa vapaamuotoinen kannanotto (max. 2 sivua).