Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

25.05.2018

Kuva: Vitaliy Paukov / unsplash.com

Kulttuuriperintövuoden eurooppalaiset hankkeet valittu – Suomeen rahoitusta kulttuuriperintökasvatuksen kehittämishankkeelle


EU:n Luova Eurooppa -ohjelma rahoittaa vuonna 2018 yhteensä 5 miljoonalla eurolla 29 eurooppalaista yhteistyöhanketta, jotka liittyvät käynnissä olevaan Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen.

Suomi menestyi hyvin kovassa kilpailussa rahoituksesta. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuralle myönnettiin yhteensä 191 000 euroa European Heritage Hubs -hankkeeseen, jossa kehitetään menetelmiä ja työkaluja kulttuuriperintökasvatukseen.

- Me olemme kovin iloisia ja innoissamme, kun pääsemme vetämään tätä hanketta yhdessä suomalaisten, serbien, espanjalaisten ja italialaisten koulujen kanssa ja tuomaan nuoria eri maista yhteen, riemuitsee Suomen Kultturiperintökasvatuksen seuran toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto.

Europan Heritage Hubs -hankeessa 11-15 -vuotiaat nuoret kumppanimaissa oppivat toisiltaan ja opettavat toisilleen itselleen tärkeän ja merkityksellisen kulttuuriperinnön digitaalisesti. Nuoret myös valitsevat muiden tekemistä esityksistä kiinnostavan ja toteuttavat siitä oman tulkintansa, jonka he esittävät eurooppalaisille koululaisvieraille.

- Löydämme hankkeen aikana varmasti sekä meitä erottavaa, että meitä yhdistävää kulttuuriperintöä ja vuoropuhelun avulla rakennamme siltoja menneisyyden ja nykyisyyden, etelän ja pohjolan, idän ja lännen välille, Vihreälehto summaa.

European Heritage Hubs toteutetaan vuosina 2018-2020 yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatusseuran sekä Centre for Urban Developmentin (Serbia), La Fundación San Millán de la Gogollan (Espanja) ja Vitecon (Italia) kesken. Suomessa hanke tarjoaa noin neljälle koululle mahdollisuuden päästä mukaan oppimaan ja opettamaan kulttuuriperintöä.

Syksyllä 2017 järjestetty rahoitushaku teemavuotta toteuttaville eurooppalaisille hankkeille oli ainutkertainen. Eri maiden toimijoita ja eri sektoreita yhdistävät hankkeet tuovat laajasti esiin Euroopan moninaista kulttuuriperintöä. Komissaari Tibor Navracsicsin mukaan kaikki 29 valittua hanketta rakentavat siltoja eri taustoista tulevien ihmisten välille ja siten vahvistavat tunnetta yhteiseen Eurooppaan kuulumisesta, mikä on yksi Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden keskeisistä tavoitteista.

Lisätietoja

Kuva: Vitaliy Paukov / unsplash.com