Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

21.08.2017

Luova Eurooppa -hanketukien hakukierros käyntiin syyskuussa

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman (Kulttuurin alaohjelma) vuotuinen hanketukien hakukierros käynnistyy ennakkotietojen mukaan syyskuun lopussa. Hakemusten valmisteluun on aikaa marraskuun loppuun saakka.

Rahoitusta voi hakea kolmentyyppisiin hankkeisiin:

  • pienet yhteistyöhankkeet
  • suuret yhteistyöhankkeet
  • Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen 2018 liittyvät hankkeet.

Pienet ja suuret yhteistyöhankkeet noudattavat Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteita ja hanketukien vakiintuneita kriteereitä.

Hakuaineistot julkaistaan osoitteessa http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en.

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste neuvoo hakuprosessin kaikissa vaiheissa.

Teemavuosihankkeissa korostuu kulttuuriperinnön merkitys inspiraation lähteenä ja yhteenkuuluvuuden vahvistajana

Vuonna 2018 vietettävän Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden hankkeet on liitettävä kulttuuriperintövuoden tavoitteisiin, joissa korostetaan mm. tietoisuutta yhteisestä kulttuuriperinnöstä, historiasta ja arvoista sekä pyritään vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopassa.

Lisäksi hankkeiden tulee osoittaa kuinka kulttuuriperintö voi toimia inspiraation lähteenä sekä vahvistaa kulttuuriperintösektorin ja muiden kulttuuri- ja luovien alojen vuorovaikutusta.

Hakukierroksella tuetaan arviolta 25 hanketta, joilta odotetaan sekä laajaa näkyvyyttä teemavuonna että pysyviä vaikutuksia.

Lue lisää

Kuva: Verne Ho, unsplash.com