Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

30.06.2017

Nuoria kiinnostavat kansainväli­set mahdollisuudet eivät jakaudu tasaisesti

Erasmus+ -ohjelman kansainväliseen nuorisotoimintaan käytettävän hanketuen jakautumisessa eri maakuntien välillä on eroja. Edellisen ohjelmakauden (2007-2013) tapaan vuosina 2014-2016 eniten tukea suhteutettuna maakunnan nuorten määrään saa Keski-Pohjanmaa. Täs­tä on kiittäminen nuorisokeskus Villa Elbaa, joka jatkaa Suomessa kansainvälisen nuorisotyön tiennäyttäjänä.

Villa Elban vaikutus ulottuu omaa maakuntaa laajemmal­le. Keski-Pohjanmaan 89,17 euron potista iso osa päätyy myös muiden maakuntien nuorten iloksi ja hyödyksi. Myös muut nuorisokeskukset ovat nostaneet profiiliaan kansainvälisen nuorisotoiminnan järjestämisessä. Nuoriso­keskukset ovat myös tutkineet kansainvälisen toimin­tansa vaikuttavuutta Erasmus+ -ohjelman tuella. Tärkein havainto oli, että kansainvälisessä toiminnassa kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa; nuoria kansainvälisyys kiinnostaa, mutta kaikkien toiveisiin ei pystytä vastaamaan.

Kainuu kotiuttaa EU-eurot

Matkustus- ja hankekieltojen myötä monella toimijalla on haastavaa toteuttaa Youth in Action -hankkeita. Kainuus­sa ei ole kuitenkaan lannistuttu talouden madonluvuista.

Kajaanin kaupungin nuorisosihteeri Eija Pyrrön mukaan kansainväliseen nuorisotyöhön satsaaminen on strate­gisen ajattelun tulosta, vaikka siihen tarvitaan hieman omarahoitusta ja työaikaa.

- Pitää ajatella myös mitä sillä saa! Teimme tietoisen päätöksen kehittää kansainvälistä nuorisotyötä lähtemällä mukaan eurooppalaiseen vapaa­ehtoispalveluun. Vapaaehtoisten vastaanottaminen tuo lisää toimintaa ja kansainvälisyyden suoraan iholle.

Pyrrö painottaa myös kansainvälisistä mahdollisuuksista viestimisen ja alueellisen yhteistyön merkitystä.

- Kan­nustamme nuoria kansainvälisyyteen tekemällä paljon suoraan nuorille suunnattua tiedotusta. Toimijoiden keskuudessa verkostoitumisen kautta tapahtunut tiedon ja innostuksen leviäminen on luonut uutta säpinää!

Tarvetta strategisemmalle työotteelle

Alle kahden Youth in Action -euron maakunnista Pirkan­maa (1,92e) ja Kanta-Häme (1,63e) elivät edelliselläkin ohjelmakaudella hiljaiseloa. Viimeisen kahden vuoden aikana porukkaan on liittynyt aiemmin melko aktiivinen Etelä-Savo (1,89e).

Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen Itä-Suomen Aluehallintovirastosta arvelee tämän johtuvan yksit­täisten, paljon kansainvälisiä hankkeita toteuttaneiden, nuorisotyöntekijöiden siirtymisestä muihin tehtäviin.

- Kansainvälisesti aktiivisia toimijoita on liian vähän. Etelä- Savossa vain 14,3 % kunnista ilmoittaa kansainvälisen nuorisotyön kuuluvan työmenetelmiinsä, kun vastaava luku koko maassa on 36,4 %. Etelä-Savosta puuttuvat myös alueelliset kv. nuorisotoimintaa järjestävät tahot.

Kohonen toivookin, että eteläsavolaiset innostuisivat hakemaan Erasmus+ -ohjelmasta tukea nuorisoalan hankkeisiin.

- Olisi tärkeää nähdä Erasmus+ nuorisotyön resurssina ja mahdollisuutena eteläsavolaisille nuorille.

Kansainvälinen nuorisotyö on vain harvoin kirjoitettu nuorisotyön strategiaan, jolloin kansainvälisyyden edistä­minen jää yksittäisten innokkaiden asiaksi. Kansainväli­nen nuorisotyö tarjoaa kuitenkin nuorille maailmankuvaa muokkaavia kokemuksia ja ikimuistoisia hetkiä. Eras­mus+ -ohjelman kansallinen toimisto opastaa rahoituksen hakemisessa ja kannustaa hyödyntämään ennakkoluu­lottomasti ohjelman tarjoamat mahdollisuudet kaiken maailman nuorille.

Lisätietoa

[30.6.2017 / HR]