Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

02.11.2017

Ohjaus kovassa kurssissa Pohjolassa! - Vägledningen så in i Norden!

Ohjaus Pohjoismaissa oli kantavana teemana lokakuun lopulla Tukholmassa pidetyssä Ruotsin kansallisen ohjaajayhdistyksen vuosittaisessa konferenssissa. Pohjoismaissa ohjausalalla tehtävä kehittämistyö, tutkimus, koulutus sekä poliittisen tason vaikuttamistyö ohjauksen hyväksi olivat tapahtuman keskeistä sisältöä. Puheenvuoroja ja esityksiä oli kaikista Pohjoismaista sekä lisäksi Britanniasta. Valtaosa osallistujista oli ruotsalaisia ohjauksen ammattilaisia.

Yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia

Kansainvälisissä yhteyksissä Pohjoismaat usein niputetaan yhdeksi maantieteelliseksi alueeksi ja ajatellaan, että maat ovat suuresti toistensa kaltaisia. Yhtäläisyyksiä maiden välillä toki on, mutta myös ilmeisiä eroavaisuuksia löytyy. Vaikka kaikissa Pohjoismaissa elinikäisen ohjauksen kysymykset ovat viime vuosina olleet ja edelleen ovat vahvasti esillä, ja niitä on määrätietoisesti kehitetty, ei se vielä tarkoita sitä, että koulutukseen ja työelämään ohjauksen asiat olisi niissä kaikilta osin kunnossa.

Euroguidance-keskusten vetämässä työpajassa keskusteltiin siitä, miten kukin Pohjoismaa on oman ohjausalan toimintansa ja palvelunsa järjestänyt. Ruotsissa suurta huolta kannetaan mm. siitä, ettei ohjaukselle siellä ole kouluissa varattu omaa aikaresurssia kuten Suomessa. Norjassa on tehty määrätietoisesti töitä kokonaisvaltaisen ohjauksen palvelujärjestelmän eteen, joskaan kaikki sen osa-alueet eivät vielä saumattomasti toimi yhteen. Tanskassa nuorten ohjaukseen keskittyvät alueelliset keskukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana yhteiskunnallista palvelutarjontaa (ns. Ungdommens Uddannelsesvejledning UU).

Työelämän muutos ja sen vaikutukset kansalaisten asemaan työmarkkinoilla sekä osaamisen kehittämiseen nähtiin kaikille maille yhteisenä haasteena. Lisääntynyt maahanmuutto ravistelee kaikkia maita, aivan erityisesti Ruotsia, joka vastaanotti lähes 200.000 pakolaista syksyllä 2015. Muualta saapuneiden yhteiskunnallisen integraation tukeminen on valtaisa ponnistus, jossa hallinnonalojen välinen yhteistyö on avainasemassa (koulutus, työllisyys, sosiaali- ja terveys, maahanmuutto). Ohjauspalvelutarjonnan kehittämistä pidettiin tässä yhteydessä tärkeänä. Parempaa yhteistyötä Pohjoismaiden välillä toivottiin siinä, miten em. haasteisiin olisi mahdollista yhdessä onnistua löytämään ratkaisut.

Ohjaajien ammatti-identiteetti

Globaali talous, työmarkkinoiden muuttuvat osaamistarpeet ja niihin liittyvät kansalaisten tulevaisuuden koulutusvalinnat, maahanmuutto sekä monet muut isot asiat nousivat vahvasti esiin konferenssipäivien aikana. Ohjauksen kannalta keskeinen kysymys kuuluukin, millaista osaamista ja millaisia verkostoja yksittäisellä ohjaajalla pitää olla, jotta hän mahdollisimman hyvin selviytyy omasta asiakastyöstään, kun maailmassa ympärillä jatkuvasti jylläävät ihmistä suuremmat muutosvoimat.

Myös ohjaajien ammatti-identiteetti puhututti osallistujia tapahtumassa. Mitä se on tai mitä sen pitäisi olla, askarrutti monia. Se ei ole mitään selvärajaista, yksiselitteistä tai pysyvää niin kuin moni ohjaajista tuntuu toivovan, vaan se on pikemminkin jotakin alituisesti muuttuvaa ja maailman muutoksille alttiina olevaa. Kun ammatti-identiteetti ei nykyaikana voi olla mikään stabiili vakio, täytyisi ohjaajien hyväksyä se, että ammatillinen minuus jäsentyy ja määrittyy uudestaan joka ikinen päivä.

Tapahtuman esitykset löytyvät tästä linkistä.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance

Kuva: Ellen Hagen