Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

29.09.2016

Olli-Pekka Heinonen uuden Opetushallituksen pääjohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt Opetushallituksen pääjohtajan virkaan oikeustieteen kandidaatti, valtiosihteeri Olli-Pekka Heinosen. Virka täytetään ajalle 15.10.2016–14.10.2021.

Olli-Pekka Heinonen on syntynyt Eurajoella vuonna 1964 ja valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1990. Hän tuli ministeriksi ensimmäistä kertaa vuonna 1994 työskenneltyään tätä ennen opetusministeri Riitta Uosukaisen erityisavustajana vuosina 1991–1994. Heinonen oli opetusministerinä Ahon hallituksessa vuosina 1994–1995 ja jatkoi samassa tehtävässä Lipposen 1. hallituksessa vuosina 1995–1999. Lipposen 2. hallituksessa hän oli liikenneministerinä 1999–2000 ja hoiti syyskuusta 2000 vuoteen 2002 myös viestintäministerin tehtäviä.

Vuonna 2002 Heinonen siirtyi päivänpolitiikasta johtajaksi Yleisradioon. Hän toimi Yleisradion suomenkielisen television johtajana vuosina 2002–2006, Asia ja Kulttuuri -ohjelmistoalueen johtajana vuosina 2007–2010 ja Yle Julkaisujen johtajana vuosina 2011–2012.

Olli-Pekka Heinonen on toiminut vuodesta 2012 alkaen valtiosihteerinä ensin valtioneuvoston kansliassa ja vuodesta 2015 valtiovarainministeriössä, sisäministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä ulkoministeriössä.

Pääjohtajavalinnassa painottuivat erityisesti Olli-Pekka Heinosen ansiot muutosjohtamisessa. Hän on vastannut useiden laajojen muutoshankkeiden menestyksellisestä läpiviennistä. Yleisradiossa hän vastasi televisiotoiminnan siirtymisestä analogisesta toiminnasta digitaaliseen maailmaan ja myös valtioneuvoston kansliassa hän on johtanut laajoja muutosprosesseja.

Opetushallituksen pääjohtajan virkaan haki 23 henkilöä. Valintaryhmän esitys pääjohtajaksi oli yksimielinen.

Uusi virasto aloittaa 1.1.2017

Nykyinen Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO muodostavat vuoden 2017 alusta lähtien uuden viraston, jonka nimi on Opetushallitus, ruotsiksi Utbildningsstyrelsen, englanniksi Finnish Agency for Education.

Virastot ovat yhteistyössä valmistelleet syksyn mittaan uuden viraston organisaatiota. Organisaatiota viimeistellään uuden pääjohtajan johdolla niin, että uusi virasto on toimintavalmiina 1.1.2017.

Uuden viraston valmistelussa asiakaslähtöisyys on tärkeä näkökulma. Uudessa virastossa turvataan koulutuksen kehittämisen sekä nykyisten virastojen palvelujen jatkuvuus. Eri asiakasryhmien palveluja kehitetään molempien virastojen vahvuuksien varaan. Uuden viraston tärkeä tehtävä on tukea kansainvälistymistä ja saada se palvelemaan entistä paremmin kansallista osaamisen kehittämistä.

(29.9.2016 | HY)