Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

14.06.2017

Opiskelijan kansainvälisyyspolku helpottuu ammatillisen koulutuksen reformissa

Kuva: Satu Haavisto

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut järjesti ammatillisten oppilaitosten kv-koordinaattoreille Erasmus+ -ohjelman kesäpäivät 7.-8.6. Helsingissä. Tilaisuuden avasi opetusneuvos Mika Saarinen. Päivien aluksi yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema Opetushallituksesta esitteli ammatillisen koulutuksen reformia kansainvälistymisen näkökulmasta.

Lounema totesi, että reformi mahdollistaa nykyistä paremmin opiskelijan polun kansainvälistymiseen, sillä reformissa helpotetaan opiskelijan ulkomailla hankkiman osaamisen tunnustamista: ”Opiskelijan kannalta reformi tarkoittaa sitä, että jo hankittu osaaminen todetaan. Tällöin opiskeluaikoja on mahdollista lyhentää.” Opiskelijan tarvitsee opiskella vain ne tutkinnon osat tai niitä pienemmät kokonaisuudet, jotka hänen osaamisestaan puuttuvat. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun roolia vahvistetaan, ja se tulee osaksi oppimista. Oppimisen ja osaamisen kv-elementit pystytään reformin jälkeen entistä paremmin tuomaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämän hyödyksi.

Koulutuksen järjestäjä voi myös luoda yhteisiin tutkinnon osiin omia valinnaisia osaamistavoitteita ja esimerkiksi painottaa kieliopintoja. Tämä lisää osaltaan kansainvälistymismahdollisuuksia. Reformissa jokaisella koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus itse päättää, miten kansainvälisyys näkyy. Lounema totesi, että opiskelijavaihtojen aikana suoritettavissa opinnoissa tai työssä oppimisessa kannattaa hyödyntää sekä opiskelijan omaa ammattialaa että yhteisiä tutkinnon osia.

Reformissa huomioidaan myös työuran aikana tapahtuva ammattitaidon päivittäminen kannustamalla nykyistä vahvemmin myös yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen. Tällä vastataan työelämän nopeisiin muutoksiin.

Kv-koordinaattoreille ja koulutuksen järjestäjille tulee reformissa uusi rooli valinnaisuuden ja joustavuuden vahvistumisen myötä. ”Kv-koordinaattorien tulee jatkossa olla kiinteämmin mukana opiskelijan opintopolulla”, Lounema sanoi. Kansainvälistyminen on elementti, jota halutaan lisää ammatilliseen koulutukseen ja työelämään.

Kesäpäivillä pureuduttiin myös kokeilukulttuuriin Kokeilevan Suomen projektipäällikkö Ira Alangon esityksen myötä. Monissa Erasmus+ -hankkeissa on kokeiltu uusia tapoja tehdä asioita, ja tilaisuudessa esiteltiin hankkeita, joissa on erityisesti ollut mukana kokeilunäkökulmaa.

  • Haastattelimme kesäpäivillä kv-koordinaattoreita ammatillisen koulutuksen reformista. Katso video!

(14.6.2017 / AK)