Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.10.2016

Suomalainen turvaresidenssimalli laajentuu Eurooppaan Luova Eurooppa -tuella

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman kotouttamishankkeiden tulokset on julkaistu. Keväällä 2016 järjestetty erillishaku pakolaisten kotouttamishankkeille herätti laajaa kiinnostusta: tukea haki peräti 273 hanketta, joista yhdeksän Suomesta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 2,35 miljoonaa euroa 12 hankkeelle. Yhteensä rahoitusta sai 62 eri organisaatiota, 20 maassa.

Erillishaun tarkoituksena oli kerätä ja levittää jo olemassa olevia malleja kulttuurin keinoin tehtävästä kotouttamistyöstä laajempaan käyttöön eri puolilla Eurooppaa. Yhteisiä teemoja läpimenneille hankkeille ovat tarinankerronta sekä osallistujille suunnatut koulutukset ja työpajat. Useissa hankkeissa hyödynnetään digitaalisia ilmaisumuotoja. Hankkeet käynnistyvät heti rahoituspäätöksen saatuaan ja työ jatkuu vuoteen 2018 saakka.

Perpetuum Mobilen palkittu toimintamalli mukaan Suomesta

Suomalainen Perpetuum Mobile ry. on mukana Re-Build Refuge Europe -hankkeessa, jolle myönnettiin 200 000 euroa rahoitusta. Hankkeen osana Perpetuum Mobile ry:n turvaresidenssimalli laajentuu Eurooppaan. Turvaresidenssejä järjestetään poliittisen vainon kohteena oleville kuvataiteenalan ammattilaisille.

”Re-build Refuge avaa Helsinki-mallin residenssit Ateenassa ja Berliinissä paikallisten kumppaneiden kanssa. Turvaresidenssit ovat perinteisesti olleet kirjailijoille ja journalisteille. Me avaamme ovet kuvataiteen ammattilaisille”, kertoo Perpetuum Mobilen kuraattori Ivor Stodolsky.

Safe Haven Helsinki on poliittisen vainon kohteena oleville taiteen ammattilaisille tarkoitettu, Perpetuum Mobilen ja HIAP:in (Helsinki International Artist Programme) yhteistyöhanke, jota Perpetuum Mobile kuratoi ja Helsingin kaupunki rahoittaa. Tunnustuksena työstään Perpetuum Mobile vastaanotti 12.10. Euroopan parlamentin myöntämän Euroopan kansalaisen palkinnon.

Re-build Refuge -hanketta koordinoi European Alternatives Limited lbg (UK) ja Perpetuum Mobilen lisäksi siinä ovat kumppaneina mukana Asociacion Cultural Comenzemos Empezemos (ESP), Athensyn (GER) ja Statens museer for Världskultur (SWE). Muut kumppanit keskittyvät projekteihin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa.

Pakolaisten kotouttaminen säilyy teemana Luova Eurooppa -ohjelmassa

Haku pakolaisten kotouttamiseen keskittyville hankkeille oli kertaluonteinen erillishaku Luova Eurooppa -ohjelmassa. Ohjelma kuitenkin tukee pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai maahanmuuttajille suunnattuja hankkieta myös jatkossa, sillä teema on nostettu mukaan Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeiden painopisteisiin.

Yhteistyöhankkeet ovat ohjelman keskeisin tukimuoto: kulttuurin ja luovien alojen toimijat voivat hakea tukea vähintään kolmen maan välisille yhteistyöhankkeille vuosittain järjestettävillä hakukierroksilla. Haku vuonna 2017 käynnistyville yhteistyöhankkeille on parhaillaan auki.

Lisätietoja