Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.06.2017

Suomalaiskorkeakoulut hyödyntävät Nordplus-tukea aktiivisesti

Kaikkiaan Nordplus Korkeakoulutus -ohjelma tukee 207 verkostoa n. 4,7 miljoonalla eurolla. Tuella rahoitetaan korkeakoulujen opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta, intensiivikursseja, kehittämishankkeita, yhteisiä opinto-ohjelmia sekä verkostojen muodostamista ja kehittämistä Pohjoismaissa ja Baltiassa 2017–2018.

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma, jonka korkeakouluille suunnatun tuen päähallinnoija Opetushallitus on. Päätöksen tuesta tekee Nordplus-ohjelmakomitea.

Suomalaiskorkeakoulut hyödyntävät tukea hyvin aktiivisesti – tukea saaneista 207 verkostossa suomalaiset ovat mukana kaikkiaan 172:ssa.

Ohjelman rahoitus on vuosia pysynyt samalla tasolla ja kilpailu tuesta on kovaa. Haettu summa, 12,1 miljoonaa euroa, on edelleen lähes kolminkertainen ohjelman budjettiin verrattuna. Yhteensä 242 verkostoa haki tukea kaikkiaan 405 toiminnolle, joista 265 toimintoa tuettiin.

Vuosittain noin 50 verkostoista on uusia. Tänä vuonna 52 uutta verkostoa haki tukea. Noin kolmasosalle uusista verkostoista myönnettiin tukea. Osallistuvien toimijoiden määrä on viime vuosina vain kasvanut ja tällä hakukierroksella se oli ennätykselliset 2545 toimijaa, joista 2387 on mukana verkostossa, jolle myönnettiin tukea. 102 verkostoon oli liittynyt uusia yhteistyökumppaneita. Verkostojen koko vaihtelee 2:sta yhteistyökumppanista 38:an.

Tänä vuonna 57 % tuesta kohdistuu opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen, n. 5 % vähemmän kuin edellisinä vuosina. Liikkuvuustukea myönnettiin niin monelle kuin mahdollista ja myönnettävä summa perustuu verkoston aiempaan liikkuvuustuen käyttöön. Noin 400 000 euroa varataan syksyn ylimääräistä liikkuvuustuen hakukierrosta varten. Tämä hakukierros on tarkoitettu vain niille verkostoille, joille myönnettiin liikkuvuustukea nyt keväällä. Koska Nordplus-ohjelman budjetti on rajallinen ja Erasmus+ ohjelmassa riittää rahoitusta vieläkin ahkerammalle käytölle Pohjoismaissa, kannattaa sitä hyödyntää Nordplus-tuen lisäksi vaihtoihin.

Vuosittain noin 10 000 korkeakouluopiskelijaa lähtee Suomesta maailmalle opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon, heistä hieman alle 5 % Nordplus-tuella. Yli puolet liikkuu EU:n Erasmus+ -ohjelman, reilu viidennes korkeakoulujen omien vaihtosopimusten ja viidennes nk. free movereina tai muuta kautta.

Intensiivikurssien suosio on edelleen suurta Nordplus-ohjelmassa, etenkin kun tätä toimintoa ei enää tueta Erasmus+ -ohjelmasta. Kiinnostus on kasvanut tähän suhteellisen helposti toteutettavaan toimintoon, jossa voi testata uusia opetusmetodeja, tehdä työelämäyhteistyötä sekä tukea kotikansainvälistymistä ja sitä tuetaankin nyt enemmän Nordplus-ohjelmassa kuin aiemmin. Tänä vuonna intensiivikurssit saivat yli 300 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna: yhteensä 53 intensiivikurssia sai tukea, mikä tarkoittaa noin joka toista 101 hakijasta. Tukisumma yhdelle intensiivikurssille on keskimäärin 25 800 euroa.

Verkostot hakivat tukea yhteensä 36 kehittämishankkeelle, joista 13 eli 36 % sai tukea. Tukisumma yhdelle kehittämishankkeelle on keskimäärin 23 200 euroa. Kiinnostus yhteisten opinto-ohjelmien kehittämiseen on edelleen alhaista, 3:sta hakemuksesta 2:lle myönnettiin tukea.

Osallistuvista verkostojäsenistä 80 % on yliopistoja ja 18 % ammattikorkeakouluja. Loput ovat erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita, esimerkiksi tutkimuskeskuksia, kouluja, sairaaloita ja yrityksiä, sekä järjestöjä.

Suuria muutoksia aktiivisimmissa koulutusaloissa ei ole tapahtunut vuosien varrella. Aktiivisimpia ovat edelleen yhteiskuntatieteet 109 hakemuksella, joista 94 sai tukea (suurimpana kasvatustieteet), lääketieteet 51 hakemuksella, joista 44 sai tukea (suurimpana terveystieteet) sekä humanistiset tieteet 49 hakemuksella, joista 41 sai tukea.

Nordplus-ohjelmakomitea päätti 2017–2018 painottaa maahanmuuttajien ja pakolaisten integraatiota Pohjoismaissa. Tämän tuloksena 10 verkostoa haki tukea yhteensä 13 toiminnolle, joista 11 toiminnolle myönnettiin tukea. Hankkeet olivat kasvatustieteiden, yhteiskuntatieteiden, terveystieteiden ja taideopetuksen koulutusaloilta.

Kaikki tuetut verkostot ja hankkeet löytyvät Nordplusonlinen hanketietokannasta

Lue lisää


Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmasta
Esteettömyystuesta korkeakoulujen kansainvälisissa vaihto-ohjelmissa


(15.6.2017 / KS)