Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

01.12.2017

Suomi on edelläkävijä ECVET:in toimeenpanossa

Opetushallituksen ja opetus-ja kulttuuriministeriön yhteisen ECVET Round Table -tilaisuuden mottona oli tänä vuonna ”rohkeammin – ketterämmin – pidemmälle”. Tiistaina 28.11. järjestetty tilaisuus kokosi yhteen ammatillisen koulutuksen opettajia ja asiantuntijoita sekä työelämän edustajia.

Tilaisuuden puheenvuorot linkittyivät tiiviisti ajankohtaisiin teemoihin: ammatillisen koulutuksen reformiin ja yksilöllisiin opintopolkuihin sekä opiskelijoiden siirtymiseen työelämään kotimaassa ja ulkomailla. Opetusneuvos Mika Saarinen Opetushallituksesta totesi, että Suomessa ECVET:in periaatteet on jo viety tutkintoihin, ja osaamisen tunnustamisessa ollaan paljon pitemmällä kuin monissa muissa Euroopan maissa: ”Suomeen viitataan usein edelläkävijänä ECVET:in toimeenpanossa, tilanne muualla Euroopassa taas on vielä hyvin hajanainen.” Niinpä Suomen ammatillisen koulutuksen reformi, jossa osaamisperusteisuus korostuu, kiinnostaa nyt kovasti sekä Euroopan komissiossa että muissa jäsenmaissa.

Oppilaitoksissa pohditaan varmasti paljon niitä muutoksia, joita ammatillisen koulutuksen reformi vuodenvaihteessa tuo. Opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriöstä totesi, että ECVET:in periaatteet, kuten elinikäinen oppiminen ja kansainvälisen liikkuvuuden lisääminen, tulevat reformin myötä entistä vahvemmin mukaan. ”Kansainvälinen liikkuvuus on jatkossa entistä vahvemmin yksi tapa hankkia ammatillista osaamista”, Rasku sanoi. Reformin motivaattorina on ollut toimintaympäristön muuttuminen, ja laaja-alaisuudella pyritään vastaamaan uusiin osaamistarpeisiin, joita näyttäisi syntyvän alojen ja tutkintojen rajapinnoille. ”Osaaminen ratkaisee ammatillisessa koulutuksessa, opiskeluun käytetyllä ajalla ei ole enää merkitystä”, Rasku totesi. Tilaisuudessa esiteltiin kolme case-esimerkkiä, jotka kertoivat siitä, miten eri puolilla Suomea jo työskennellään näiden teemojen parissa. Esimerkiksi Omniassa on voitu suorittaa hoito- ja huolenpitoalan 3-vuotiset opinnot joustavasti 2-2½ vuodessa yhdistämällä opintoihin kv-jakso.

ECVET:in tulevaisuutta on nyt mietitty Euroopan tasolla; kymmenen vuotta sitten, kun ECVET-suositus annettiin, oli ensisijaisesti tarve edistää liikkuvuutta Euroopan unionin alueella ja helpottaa elinikäistä oppimista. Opetusneuvos Hanna Autere Opetushallituksesta sanoi, että ECVETistä on ollut hyötyä etenkin joustavien opintopolkujen rakentamisessa. Seuraavalle tasolle ECVET voisi nousta tukemalla opettajia yhä paremmin ECVET:in käytössä. ECVET voisi laajentua koskemaan myös muita kuin Euroopan maita. Opetushallituksen valtionavustuksella tuetut ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen verkostohankkeet ovat jo testanneet ECVET:in toimivuutta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. ECVET-prosessi ja -dokumentit toimivat hyvin muun muassa Venäjälle, Kanadaan tai Kiinaan suuntaavassa liikkuvuudessa.

Myös työnantajien ottaminen ECVET:iin nykyistä laajemmin olisi tärkeää, sillä työnantajilla on monissa maissa tärkeä rooli elinikäisessä oppimisessa. ”Myös ns. ”soft skillsit” eli arki- ja non-formaali oppiminen pitäisi saada paremmin järjestelmään mukaan”, Autere sanoi. Kansainvälisten asioiden päällikkö, ECVET Expert Kirsi Lounela Sedusta kertoi terveiset Maltalla järjestetystä ECVET-foorumista ja totesi, että työpaikkojen sitouttaminen oppimiseen ja tutkinnon osien hankkiminen työnantajan tarpeesta lähtien, nopeallakin aikataululla, auttavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämistä. Johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen yrittäjistä totesi, että suomalainen ammatillinen koulutus on itse asiassa perinteisesti rakentunut osaamisperusteisuudelle. Ratkaisevassa asemassa koulutuksen laadun takaamisessa on jatkossakin arviointi.

Lisätietoa:


ECVET on ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (European Credit system for Vocational Education and Training).

(1.12.2017/ AK)