Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

02.08.2018

Tieto- ja viestintäteknologiaa ohjausta ja urakehitystä varten

TET-tori ja Kyvyt.fi ovat suomalaisia verkkopohjaisia ohjauspalveluita, jotka Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop on sisällyttänyt juuri julkaisemaansa englanninkieliseen käsikirjaan ”ICT practices for guidance and career development” [Tieto- ja viestintäteknologiaa ohjausta ja urakehitystä varten]. Julkaisu antaa läpileikkauksen siitä, miten eri Euroopan maat ovat kehittäneet digitaalisia ohjauspalveluita kansalaisilleen. Käsikirjassa on kuvattu useita hyviä käytäntöjä muista maista.

Digitaalinen palvelutarjonta ja sen kehittäminen ovat tätä päivää kaikkialla Euroopassa. Kansalaisille tarjottavat verkkopohjaiset palvelut helpottavat koulutusvaihtoehtojen vertailua ja niitä koskevien valintojen tekemistä, antavat ajantasaista tietoa työmarkkinoista ja työpaikoista, tarjoavat välineitä henkilökohtaisen osaamisportfolion kokoamiseksi ja mahdollistavat palveluiden käytön itselle parhaiten sopivana ajanhetkenä.

Julkaisun tavoitteena on lisätä maiden välistä oppimista ja tehdä näkyväksi työtä, jota eri puolilla Eurooppaa on viime vuosina tehty digitaalisten ohjauspalveluiden ja -välineiden kehittämiseksi. Käsikirja antaa monipuolisen kuvan siitä, miten eri maat ovat tuottaneet verkkopohjaisia ratkaisuja esim. koulupudokkuuden vähentämiseksi, kohderyhmäspesifien työvoimapalveluiden tarjoamiseksi, nuorten paremmaksi tavoittamiseksi tai oman osaamisen tunnistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Tapauskuvauksissa annetaan tietoa kunkin palvelun lähtökohdista ja siitä, mihin asiakastarpeeseen tai yhteiskunnalliseen haasteeseen sillä vastataan. Jos kyseessä on vakiintuneempi palvelu, kerrotaan myös saavutetuista tuloksista ja jatkokehittämistoimenpiteistä. Lisäksi tarkastellaan palvelun tuottamisen kustannuksia ja hyötyjä, ja palvelukonseptin siirrettävyyttä toiseen maahan tai toimintaympäristöön (esim. toiselle hallinnonalalle).

Julkaisu sopii luettavaksi kaikille ohjauksen ammattilaisille ja asiantuntijoille eri hallinnonaloilla. Se on tarkoitettu myös poliittisille päättäjille informoimaan näitä siitä, mitä asiakastarpeita digitaalisilla palveluilla ja välineillä on menestyksellisesti onnistuttu ratkomaan ja mitä haasteita niihin mahdollisesti liittyy. Käsikirjassa esitellään myös päätöksentekoa tukeva työkalu, joka auttaa tunnistamaan kriittisiä tekijöitä TVT-pohjaisten palveluiden kehittämisessä ja arvioimaan eri vaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia vallitsevassa toimintaympäristössä.

Tutustu vapaasti saatavilla olevaan julkaisuun tästä linkistä.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance
Kuva: Cedefop