Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.08.2017

Uusia ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -akkreditointeja myönnettiin neljä

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjoja (VET Mobility Charter) myönnettiin Erasmus+ -ohjelmassa jo kolmannen kerran. Akkreditoinnin tarkoituksena on kannustaa oppilaitoksia kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun, ja sen tavoitteena on pitkäjänteinen ja laadukas opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden toteutus.

Hakemuksia saatiin hakukierroksella 2017 kaikkiaan kahdeksan kappaletta. Kaikki hakijat olivat ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Uusia akkreditointeja myönnettiin yhteensä neljä. Akkreditoituja organisaatioita on eri puolilla Suomea jo 28, joiden joukossa on myös yksi konsortio. Akkreditointi voidaan myöntää organisaatioille, joilla on riittävä kokemus laadukkaasti läpiviedyistä ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeista Elinikäisen oppimisen - ja Erasmus+ -ohjelmassa, kansainvälisyysstrategia ja tulevaisuudensuunnitelmia kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi.

Akkreditointi oikeuttaa kevennettyyn hakumenettelyyn ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeiden (KA1) hakukierroksilla vuosina 2018 - 2020. Seuraava akkreditoinnin hakukierros käynnistyy syksyllä 2017. Hakukierroksen aikatauluista tiedotetaan Opetushallituksen verkkosivuilla.

Myönnetyt liikkuvuusperuskirjat hakukierroksella 2017 (pdf)