Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

22.01.2018

Yhdysvalloissa korkeakouluopiskelijoiden urasuunnittelua tuetaan systemaattisesti

”Vaikka Suomi on kansainvälisessä vertailussa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen mallimaa, pitää meidän silti avoimesti seurata, mitä muissa maissa tapahtuu ja ottaa siitä oppia.” Näin toteaa Marja Pudas Keski-Suomen ELY-keskuksesta vietettyään syksyn 2017 Fulbrightin Mid-Career Professional Development Grant -stipendiaattina Georgetownin yliopistolla Washingtonissa. Marja oli asettanut vaihtojaksolleen monia tavoitteita, mm. tutustua siihen, miten Yhdysvalloissa tuetaan korkea-asteella opiskelevien nuorten urasuunnittelutaitojen ja työelämävalmiuksien kehittymistä opintojen aikana.

Urasuunnittelu on kiinteä osa opiskelua

Marja vieraili useissa korkeakouluissa eri puolilla Yhdysvaltoja. Häneen teki vaikutuksen se, miten systemaattisesti sikäläiset korkeakoulut tekevät töitä sen eteen, että opiskelijat läpi koko nelivuotisen koulutuksen joutuvat omakohtaisesti käsittelemään urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Tätä prosessia tuetaan monipuolisilla aineistoilla, erilaisilla ohjelmilla, lukuisilla opiskelijoille suunnatuilla tilaisuuksilla sekä heille tarkoitetuilla neuvonta- ja ohjauspalveluilla.

Urasuunnitteluasioissa sisällöllinen painotus on työelämässä tarvittavissa taidoissa (ns. soft skills). Yhdysvalloissa ei Marjan mukaan tunneta Euroopassa vallalla olevaa laaja-alaisempaa urasuunnittelu- tai uranhallintataitojen käsitettä (ns. career management skills). Eurooppalainen elinikäisen oppimisen ja siihen liittyvän ohjauksellisen tuen ideologia herättikin suurta kiinnostusta yhdysvaltalaisissa uraohjauksen asiantuntijoissa.

Amerikkalaisten korkeakoulujen urakeskuksissa työskentelee keskimäärin 10-15 asiantuntijaa erilaisissa uraohjauksen tehtävissä. Suomalaisittain mielenkiintoista oli havaita se, että siellä toimii kokoaikaisia työntekijöitä, joiden päätehtävänä on hoitaa yhteyksiä työnantajiin ja tehdä niiden kanssa läheistä yhteistyötä. Työnantajat ovat aktiivisesti mukana edistämässä opiskelijoiden työelämätuntemusta. Opiskelijat saavat mm. tilaisuuden harjoitella työpaikkahaastatteluja mahdollisimman autenttisella tavalla siten, että työnantajat itse haastattelevat heitä.

Oma osaaminen ja vaihtoehtoiset työurat

Yhdysvalloissa verkkoympäristön hyödyntäminen opintokokonaisuuksien ja uraohjauspalveluiden tarjonnassa on vielä kehitysvaiheessa moniin Euroopan maihin verrattuna. Tarve verkon mittavampaan hyödyntämiseen opiskelussa ja ohjauksessa tiedostetaan, mutta siirtyminen digitaalisiin palveluihin vaatii siellä vielä aikaa.

Opiskelu Yhdysvalloissa on koulumuotoisempaa kuin Suomen korkea-asteen oppilaitoksissa, eikä opiskelijoilla ole opinnoissa samanlaista valinnanvapautta kuin meillä. Nuorille korostetaan sitä, että vaikka heidän valitsemansa koulutusohjelma ohjaakin tietylle toimialalle tai tietyntyyppisiin tehtäviin, pitäisi heidän tarkastella omaa osaamistaan analyyttisemmin ja pohtia sitä, mihin muuhun työhön se voisi soveltua.

”Opiskelijat kyllä näkevät hyödyn saamastaan uraohjauksesta, mutta heillä ei välttämättä ole selkeää kuvaa siitä, mihin vaihtoehtoisiin tehtäviin he osaamistaan voisivat työelämässä käyttää, jos perinteinen urapolku ei toteudu. Siksi pitää kyetä näkemään mahdollisuuksia perinteisten ratkaisujen ulkopuolella”, Marja sanoo.

Jatkuva kilpailu ja lainataakka haastavat nuoria

Opiskelijanuorten mielenterveysongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet Yhdysvalloissa. Siihen ovat syynä mm. opiskelijoiden välinen kova kilpailu sekä alati kohoavat lukukausimaksut. Lainarahalla opiskelevat nuoret ahdistuvat velkataakasta, jonka kanssa he kamppailevat työelämään astuessaan. Tällöin on pakko heti onnistua työllistymään tehtäviin, joista maksetaan riittävän hyvin, sillä ilman hyväpalkkaista työtä voi iso opintolaina ratkaisevasti hankaloittaa koko elämää.

Marja muistuttaa lopuksi siitä, että huolimatta amerikkalaisesta kilpailumentaliteetista, pitkistä työpäivistä ja lyhyistä lomista, on meillä suomalaisilla paljon opittavaa amerikkalaisten välittömyydestä, työkulttuurin rentoudesta sekä arkipäivän sosiaalisuudesta ja toisten huomioonottamisesta.

Tutustu Marjan pitämään blogiin stipendiaattijaksoltaan Yhdysvalloista tästä linkistä.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance (Marja Pudaksen puhelinhaastattelu 17.1.2018)

Kuvat: Marja Pudas & Fulbright Center