Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

18.11.2015

Aikuiskoulutus on tärkeämpää kuin koskaan

Aikuiskoulutuksen ammattilaisille suunnattu, Euroopan komission rahoittama EPALE-verkkopalvelu lanseerattiin virallisesti Suomessa ”Hyvät perustaidot kunniaan” -seminaarissa, jonka teemana oli aikuisten digiosaaminen. Helsingissä 17.11. järjestetyssä tilaisuudessa puhui muun muassa EU-komission aikuiskoulutusosaston entinen päällikkö Alan Smith, joka totesi että pakolaiskriisi ja terrorismin lisääntyminen asettavat uusia haasteita myös aikuiskoulutukselle.

”Tätä tilaisuutta suunniteltaessa emme olisi voineet kuvitella, millaisia kriisejä Eurooppa kohtaa juuri nyt”, Smith totesi. ”Haaste on, että maailma kutistuu niin monella lailla. Aikuiskoulutus ja yhteistyö ovat avainasemassa muun muassa pakolaiskriisin selvittämisessä.”

Alan Smith

Aikuiskoulutus on tärkeää erityisesti ammatillisen osaamisen päivittämisen näkökulmasta, mutta sen muutkin aspektit kuten suvaitsevaisuuden edistäminen muita kulttuureja kohtaan sekä avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan vahvistaminen ovat merkittäviä. ”Juuri nämä ovat nyt uhattuina, kun useissa Euroopan maissa leikataan aikuiskoulutuksen rahoitusta”, Smith sanoi. Aikuiskoulutukselle ei vieläkään anneta sitä arvoa, joka sille kuuluisi. Smith totesi olevansa huolissaan siitä mitä tapahtuu eurooppalaiselle yhteistyölle aikuiskoulutussektorilla. Hankehakemusten määrä on ollut tällä ohjelmakaudella laskussa. Smith toivoi että EPALE tarjoaa aikuiskoulutuksen toimijoille työkalun, jonka avulla Erasmus+ -hankkeiden toteuttaminen helpottuu.

Professori Antero Malin Jyväskylän yliopistosta kertoi suomalaisten aikuisten digitaalisten perustaitojen tasosta PIAAC-hankkeen tulosten perusteella. Hankkeessa on tutkittu arkielämässä ja työssä tarvittavien perustaitojen kuten luku-, numero- ja tietotekniikkataitojen osaamista. ”Huolestuttavaa on, että osalla aikuisista tietotekninen osaaminen oli hyvin heikkoa”, Malin totesi. Heikko osaaminen ja huono-osaisuus kasautuvat: heikommat perustaidot omaavilla oli muita useammin myös terveysongelmia ja alhainen tulotaso.

Vastaava asiantuntija Anni Karttunen CIMOsta ja professori Antero Malin Jyväskylän yliopistosta.

Tilaisuuden avasi CIMOn johtaja Samu Seitsalo, joka korosti aikuisten digitaitojen merkitystä digitalisoituvassa yhteiskunnassa, jossa yhä useammat kansalaisten palvelut ovat verkossa. Seitsalo totesi että suomalaisella aikuiskoulutuksella on pitkät perinteet ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Korkean tason ylläpitämiseksi on välttämätöntä tehdä kansainvälistä yhteistyötä. ”EPALEn avulla voidaan seurata aikuiskoulutuksen eurooppalaista kehitystä, mutta se edellyttää, että olemme itse aktiivisia ja tuotamme sisältöjä siitä mitä Suomessa tapahtuu ja mitkä asiat ovat meillä tärkeitä.”

CIMOn johtaja Samu Seitsalo

Päivän aikana suomalaisia hanke-esimerkkejä digitaalisten taitojen kartuttamisesta esittelivät Hanna-Riikka Karjalainen Otavan Opistosta (”Kohti eurooppalaista verkko-oppimista”), Marianne Seppä ja Réka Aarnos Luksiasta (”Osallisena verkossa – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille”; "IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy") sekä Marion Fields OK-opintokeskuksesta (”Open Badges for Adult Educators”).

CIMO järjesti tapahtuman yhteistyössä Bildningsalliansenin kanssa.

Kaikki tilaisuuden puheenvuorot videotallenteina:

http://livestream.com/Infocrea-fi/cimo-epale-erasmus

Tilaisuuden materiaalit:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/aikuiskoulutukselle/tilaisuuksien_materiaalit/101/0/aikuiskoulutuksen_infotilaisuuksien_materiaalit_2015

(18.11.2015/AK)