Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

01.09.2016

Aikuiskoulutusorganisaatiot osaavat käyttää liikkuvuushankkeita strategisen kehittämisen työkaluna

Hakemuksia vuoden 2016 Erasmus+ -hakukierroksella tuli mukavasti, kaiken kaikkiaan 32 kappaletta. Kuten yleensäkin aikuiskoulutuksessa, hakemusten aihealueiden sekä hakijaorganisaatioiden kirjo oli hyvin monipuolinen, joten hankesuunnitelmia oli mukavaa lukea. Se on todellinen oppimisprosessi. On mielenkiintoista nähdä mitä kaikkea aikuiskoulutuksen saralla halutaan kehittää ja mitkä ovat aikuiskoulutuksen tarpeet ja painopisteet.

Erityisen merkillepantavaa hakemuksissa lähes kautta linjan oli se, että hakijaorganisaatiot olivat oivaltaneet loistavasti, miten liikkuvuushankkeita käytetään strategisen kehittämisen työkaluna, olipa hakijana sitten oppilaitos, yhdistys, museo tai kirjasto. On ilahduttavaa huomata, että aikuiskoulutuksen kenttä ei ajattele, että liikkuvuus on yhden tai kahden henkilön matka toiseen maahan, joka on ”ihan kiva kokemus”, vaan kaikki liikkuvuuksien aikana saadut oppimiskokemukset pyritään tuomaan arkeen ja oman organisaation kehittämistoimintaan. Tavalla tai toisella.

Hakemuksista heijastuu myös valtava innostus oman toiminnan kehittämiseen, sekä se osaamisen kirjo, jota kentällä jo on. Hakemukset olivat laadukkaita ja niistä näkyi toimijoiden paneutuminen asioihin. Kehittämiskohteita olivat niin perinteiset kieltenopetus, oppimisympäristöt, monikulttuurisuus, kestävän kehityksen käytänteet kuin esimerkiksi kulttuurin arkistointi, perinnekäsityöt, museon kokoelmien hoito tai vapaaehtoistyön johtaminen.

Organisaation osaamisen kehittyminen liikkuvuushankkeiden avulla tehdään näkyväksi monin eri tavoin; osa opitusta menee suoraan opetustarjontaan, osa näyttäytyy parantuneena palveluna aikuisväestölle, osa tuottaa kansainvälisiä verkostoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi kieltenopetuksessa. Verkostot poikivat usein myös muuta yhteistyötä tai kehittämishankkeita. Parhaimmillaan liikkuvuushankkeiden vaikuttavuus voi yltää eurooppalaiselle tasolle, eikä ainoastaan kohdistu omaan organisaatioon tai yhteisöön.

Peräänkuulutammekin liikkuvuushankkeiden hakijoilta sitkeyttä. Mikäli ei tänä vuonna tärpännyt, yrittäkää uudelleen ensi vuonna! Komission rahoitus aikuiskoulutuksen Erasmus+ -ohjelmassa kasvaa jatkuvasti vuoteen 2020 saakka, joten myös CIMOn mahdollisuudet tukea kentän upeita hankkeita paranevat.

Liikkuvaista syksyä toivottaa CIMOn koko aikuiskoulutustiimi!


2016 liikkuvuus lukuina:

  • 32 hakemusta, joista 9 rahoitettiin (28 %)
  • Hakemuksista 4 oli konsortiohanketta (1 sai rahoituksen)
  • Haettu tuki yhteensä n. 654 000 euroa; myönnettiin n. 249 000 euroa
  • Liikkuvuuksia tuetuissa hankkeissa yhteensä 141 (32 % haetuista)
  • Organisaatioita hakemuksissa oli yhteensä 52, hyväksytyissä 13


(1.9.2016/ Anni Karttunen, vastaava asiantuntija, CIMO)