Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

17.06.2014

Kuvat: Tiina Lehmusvaara

Kansainvälinen osaaminen täytyy tunnistaa työelämässä ja yhteiskunnassa

Kotimaiset ja kansainväliset sidosryhmät kohtasivat kun EU:n Erasmus+ -ohjelma lanseerattiin virallisesti Suomessa. Kesäkuisen seminaarin keskiössä olivat kansainvälinen osaaminen ja vaikuttavuus.

”Se, miksi ohjelmaan käytetään rahaa Euroopan nykyisessä taloustilanteessa, pitää pystyä perustelemaan. Tarvitsemme yhteistä eurooppalaista keskustelua vaikuttavuudesta ja hyödyistä”, avasi CIMOn johtaja Samu Seitsalo tilaisuuden.

Globalisaatio on läsnä päivittäin kaikkialla. Siksi tarvitaan uutta osaamista ja avarakatseista yhteiskuntaa”, opetusministeri Krista Kiuru tiivisti videolta nähdyssä puheenvuorossaan.

”Suomi on pienenä maana riippuvainen kansainvälisestä yhteistyöstä”, muistutti Samu Seitsalo.

Ajatushautomo Demos Helsingin Juha Leppänen kertoi Piilotettu osaaminen -selvityksen tuloksista ensimmäistä kertaa CIMOn kansainvälisille sidosryhmille. Keskeinen tulos on laajennettu näkemys kansainvälisestä osaamisesta, jossa perinteisten suvaitsevaisuuden, kielitaidon ja kulttuurien välisen kompetenssin rinnalle nousevat uteliaisuus, tuottavuus ja sitkeys. Suomessa laajaa kiinnostusta herättäneestä selvityksestä julkistettiin konferenssin yhteydessä englanninkielinen versio ”Hidden Competences”.

Useat tutkimukset vahvistavat kansainvälistymisen hyödyt

Konferenssissa esiteltiin myös vastaavanlaisia eurooppalaisia tutkimuksia. ”Erasmus-vaihtoon osallistuneiden vastavalmistuneiden työttömyysaste on 23 % verrokkiryhmää alhaisempi, työnkuva kansainvälisempi ja vastuut suurempia”, kertoi Runa Gudmarsdottir Euroopan komissiosta pian julkaistavan Erasmus-ohjelman laajan vaikuttavuustutkimuksen tuloksista. Erasmus+ -ohjelman keskeisinä poliittisina tavoitteina onkin synnyttää pätevää työvoimaa ja vähentää nuorisotyöttömyyttä Euroopassa.

Dr. Siegbert Wuttig (DAAD, Saksa) kertoi, että persoonallisuustekijöistä avoimuus, ulospäinsuuntautuneisuus, sopuisuus, tunnollisuus ja tunne-elämän tasapainoisuus korreloivat tutkitusti positiivisesti kansainvälisen kokemuksen kanssa.

Seminaari ‘Hidden competences – Do we recognise the full impact of learning mobility on our societies and working life?’ kokosi 300 osallistujaa.

Kaikkea ei opita koulussa

EU:n Youth in Action -ohjelma on ollut monelle osallistuneelle elämän mullistanut kokemus. Yhtenä kohderyhmänä ovatkin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, joille tarjotaan mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan nyt osana Erasmus+ -ohjelmaa.

”Ohjelmassa yhdistyvät epävirallinen oppiminen, arkioppiminen ja formaali oppiminen. Osallistuneiden taidot niin äidinkielessä, tietotekniikassa kuin matematiikassa sekä aloitekyky kasvoivat”, kertoi Dr. Helmut Fennes Innsbruckin yliopiston kasvatustieteiden instituutista Youth in Action -ohjelman tutkituista vaikutuksista Itävallassa.

”Opimme elämää, emme vain työelämää, varten ja ollaksemme aktiivisia kansalaisia”, Fennes korosti.

Runa Gudmarsdottir Euroopan komissiosta (vasemmalla) ja Laurean opiskelija Justina Paulauskaitè, joka on osallistunut sekä EVS-vapaaehtoistyöhön että Erasmus-vaihtoon. ”Opin näistä kokemuksistani yhä”, hän kertoi puheenvuorossaan.

Työnantajille pitää kertoa kansainvälisestä osaamisesta

Työnantajan näkökulmaa edusti tilaisuudessa HKScan Oyj:n henkilöstöjohtaja Sari Suono, joka kertoi, että rekrytoinneissa painavat taitojen ohella persoonallisuus, motivaatio, aikaansaavuus ja sopivuus työyhteisöön. ”Kansainvälisessä työyhteisössä tarvitaan kielitaidon ohella aitoa avoimuutta”, Suono korosti.

Monissa puheenvuoroissa nousi esille, että kansainvälisen kokemuksen tuomaa osaamista pitää tehdä näkyvämmäksi sekä osallistuneille että työnantajille.

Erasmus+ -ohjelma koulutukselle, nuorisolle ja urheilulle kattaa vuodet 2014–2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lue lisää

Faktaa - Facts and Figures 1/2014: Hidden Competences

Katso myös

Konferenssin esitykset, kuvamateriaalia jne: Erasmus+ launch conference, Helsinki, June 11th 2014

Piilotettu osaaminen -selvitys
Erasmus+ -ohjelma

(17.6.2014 / VZ)