Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

06.03.2015

Kiinnostus aikuiskouluttajien ulkomaanjaksoihin säilyi

Ensimmäisten hakemustietojen mukaan Suomessa jätettiin 34 aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuushakemusta juuri päättyneellä Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella. Hakemuksista neljässä mukana oli useamman oppilaitoksen muodostama konsortio. Tukea haettiin yhteensä noin 800 000 euroa.

Vaikka hakemusten määrä putosikin hiukan edellisvuodesta (2014: 45 kpl), pysyi mukana olevien organisaatioiden lukumäärä jokseenkin samana. Viime vuodesta poiketen tällä hakukierroksella saatiin myös konsortiohakemuksia, joissa liikkuvuustukea haettiin yhteisesti vähintään kolmen suomalaisen aikuiskoulutusorganisaation henkilökunnalle. Sama organisaatio voi osallistua useampaankin konsortioon, ja nyt saaduissa hakemuksissa on mukana kaikkiaan 43 eri organisaatiota.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset jatkoivat aktiivisina

Viime vuoden tapaan erityisesti kansalaisopistot olivat aktiivisesti mukana hakukierroksella. Hakemuksista 15:ssä hakijana oli kansalaisopisto ja neljässä kansanopisto. Hakemuksia saatiin myös aikuislukioista (4), museoista (3) sekä ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavista oppilaitoksista (3). Hakijoiden joukossa oli lisäksi mm. korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskuksia, aikuiskoulutusta tarjoavia järjestöjä sekä yksi kirjasto.

Yksivuotisten hakemusten osuus kasvoi

Tukea haettiin yhteensä 486 liikkuvuusjaksoon (717 vuonna 2014), joista 58 % on täydennyskoulutuskursseja tai seminaareja. Job shadowing –jaksoihin kohdistui vajaa 40 % haetuista liikkuvuuksista. Pari prosenttia osallistujista aikoo suunnata ulkomaille opettamaan tai kouluttamaan. Yli puolet haetuista liikkuvuushankkeista on yksivuotisia, kun vuoden 2014 hakukierroksella haettiin pääosin kaksivuotisia hankkeita. Tämä selittää alhaisempaa liikkuvuusmäärää.

Haettujen ulkomaanjaksojen määrä vaihtelee yhden ja 36 välillä. Suunnittelu vaikuttaakin CIMOn näkökulmasta realistiselta. Keskimäärin yhdessä hankkeessa on määrä liikkua 14 aikuiskouluttajaa.

Hakijat ajoissa liikkeellä

CIMO antaa hakijoille kiitosta siitä, että nämä aloittivat hakemustensa valmistelun ajoissa ja osallistuivat aktiivisesti CIMOn järjestämään neuvontaan. CIMOon tulleet kyselyt liittyivät pääosin hakuteknisiin asioihin ja budjettiin. Edelliseltä ohjelmakaudelta tutun kurssitietokannan poistuttua käytöstä on kurssien ja vaihtokohteiden löytäminen askarruttanut hakijoita jonkin verran. Vaikka vaihtojen kohteita ei tarvitsekaan tietää yksityiskohtaisesti vielä hakuvaiheessa, tarvitaan budjettia varten alustava suunnitelma kohdemaista. Syksyllä 2014 käynnistynyt aikuiskoulutuksen eurooppalainen verkkoyhteisö EPALE ja erityisesti sen tapahtuma- ja kurssikalenteri tulee osaltaan paikkaamaan kurssitietokantaa.

Hyväksyttävät hankkeet aloittavat toimintansa 1.6.2015. Sitä ennen hakemukset käyvät läpi kelpoisuustarkastuksen ja laadullisen arvioinnin. Päätökset pyritään saamaan CIMOssa valmiiksi toukokuun aikana. Seuraava hakuaika liikkuvuuteen on vuoden päästä keväällä.

EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe):
https://ec.europa.eu/epale/

(6.3.2015 / RV)