Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

04.11.2013

Ammatillisen koulutuksen ulkomaanjaksojen hyväksiluku helpottuu

Kuva: Esko Koivisto

Viime vuosina ammatillisen koulutuksen eurooppalaisessa yhteistyössä on ollut tavoitteena parantaa opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen hyväksilukua. Yksi keino tähän on ollut ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET). ECVETin käyttöönottoa helpotetaan uudella tieto- ja työkalupaketilla (ECVET Mobility Toolkit).

”Tieto- ja työkalupaketin tärkein hyöty on se, että se luo yhteisen kielen ja yhteiset eurooppalaiset toimintaperiaatteet. Ulkomaanjaksojen hyväksiluku on meillä Suomessa jo pitkällä ammatillisessa koulutuksessa, mutta usein törmätään kuitenkin ongelmiin yhteistyössä muiden maiden kanssa.”, CIMOn ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö Mika Saarinen kertoo.

Kolme vuotta kestäneessä ECVET Mobility Toolkit -projektissa tehtiin kaikille avoin englanninkielinen sähköinen palvelu, joka sisältää työkaluja, vinkkejä, malleja, videoita ja esimerkkejä. Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäälliköt ja liikkuvuuskoordinaattorit eri Euroopan maissa voivat suunnitella ECVETin käyttöönottoa omissa oppilaitoksissaan palvelun avulla.

Palvelun työkaluista löytyy muun muassa valmiita yhteistyösopimus- ja oppimissopimuspohjia, malleja arviointilomakkeille sekä tarkistuslistoja liikkuvuuden eri vaiheisiin. Lisäksi palveluun on tehty videoita, jotka kertovat yhteistyösopimuksen laatimisesta tai arvioinnin suorittamisesta ulkomailla. ”Siellä myös yleisiä ECVET-videoita, joita voi käyttää, kun oppilaitoksessa käsitellään ECVETiä yhdessä opettajakunnan kanssa”, Saarinen toteaa.

Palvelu auttaa käyttäjää hahmottamaan, mitä tulee huomioida ECVETin eri vaiheissa: ECVETiin valmistautuminen oppilaitoksessa, kumppanuuksien rakentaminen, ennen liikkuvuusjaksoja, liikkuvuusjakson aikana ja liikkuvuusjakson jälkeen.

Euroopan maiden väliset verkostot voivat hyödyntää palvelua. ”Sitä voivat käyttää myös viranomaiset, sillä monessa maassa heidän mukanaolonsa on keskeistä siinä, että osaamisen tunnustamisessa onnistutaan. Näin viranomaiset saavat yhteisen mallin laadukkaalle ja tunnustetulle liikkuvuudelle”, Saarinen toteaa.

Yhteensä 200 henkilöä oli mukana kehittämässä työkalupakettia

ECVET Mobility Toolkit -projektiin osallistui kaiken kaikkiaan yli 200 henkilöä tai oppilaitosta. Suomesta CIMOn lisäksi mukana olivat esimerkiksi ECVET Expertit. Expertit tuottivat videoita sekä kehittivät ja kommentoivat työkaluja.

Saksa toimi projektin hallinnollisena koordinaattorina, mutta Suomen ja CIMOn rooli oli merkittävä. CIMO vastasi työkalupaketin ja sivuston tuotannosta yhdessä Saksan, Itävallan, Alankomaiden ja muutaman konsultin kanssa”, Saarinen kertoo. Lisäksi CIMO osallistui aktiivisesti tiedon keräämiseen, tuotantoon ja tekstien kirjoittamiseen sekä videoiden tekoon.

Työkalupakettiin kerättiin eurooppalaisten pilottihankkeiden ja Leonardo da Vinci –liikkuvuushankkeissa syntyneitä käytäntöjä sekä tuotettiin uusia, ainoastaan työkalupakettia varten tehtyjä lomakkeistoja ja materiaaleja.

”CIMOssa oli jo aikaisempaa kokemusta työkalujen ja oppaiden tuotannosta. Lisäksi Suomessa on paljon kokemusta opintosuoritusten eurooppalaisesta siirtojärjestelmästä, esimerkiksi kansallisesta FINECVET -toiminnasta ja ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeista”, Saarinen sanoo.

Vaikka Suomen, Saksan, Itävallan ja Alankomaiden työpanos oli suuri, projekti tehtiin tiiviissä yhteistyössä Leonardo da Vinci -ohjelmaa hallinnoivien kansallisten toimistojen ja Euroopan komission kanssa. Mukana oli 14 toimistoa ympäri Eurooppaa.

Saarinen uskoo, että tieto- ja työkalupaketti otetaan viralliseksi osaksi opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän toimeenpanoa Euroopassa. ”Kaikki asiat viittaavat tähän ja näin esimerkiksi siirtojärjestelmän toimintoja komissiossa koordinoiva ECVET Team ottaisi sen haltuunsa”.

Tieto- ja työkalupaketin lisäksi tietoa opintosuoritusten eurooppalaisesta siirtojärjestelmästä löytyy myös seuraavista sähköisistä palveluista: ECVET Team- ja ECVET -projektit.

ECVET Mobility Toolkit -palvelu julkistettiin Euroopan komission järjestämässä seminaarissa Brysselissä 24.10.2013. Seminaariin osallistui noin 350 henkilöä lähes kaikista Euroopan maista.

Lisätietoja

ECVET Mobility Toolkit -palvelu

ECVET Team

ECVET -projektit

ECVET Expert –toiminto Suomessa

FINECVET

Esimerkkejä CIMOn toteuttamista videoista tieto- ja työkalupakettiin

ECVET makes Hosting easier

How do you agree on and arrange the Assessment of a Student Abroad

What kind of steps are needed when moving from regular mobility to ECVET mobility

(Johanna Järviranta/4.11.2013)