Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

06.03.2015

CIMO hakee yhteistyökumppaneita ammatillisen koulutuksen temaattisten seminaarien järjestämiseen vuonna 2015

Haluatko järjestää hankkeellesi kansallisen seminaarin, johon tahtoisit kutsua myös muita Leonardo- ja/tai Erasmus+ -toimijoita? Voisiko tilaisuuden järjestää yhteistyössä CIMOn kanssa? CIMO hakee yhteistyökumppaneita ammatillisen koulutuksen temaattisten seminaarien järjestämiseen vuonna 2015.

CIMO pyytää Leonardo- ja Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvilta koulutuksen järjestäjiltä, oppilaitoksilta ja muilta organisaatioilta ehdotuksia ammatillisen koulutuksen temaattisten seminaarien järjestämisestä vuonna 2015. Tarkoituksena on järjestää eri puolella Suomea 2-4 seminaaria ehdotetuista teemoista ja kiinnostuksesta riippuen.

Erasmus+ -ohjelman temaattisten seminaarien tarkoituksena on tuoda yhteen LLP/Leonardo-ohjelman ja Erasmus+ -ohjelman eri hanketyyppejä ja toimijoita, jakaa kokemuksia ja levittää tuloksia tietyn teeman ympärillä. Seminaareissa voidaan hakea ratkaisuja ja esitellä hyviä käytäntöjä yhteisiin haasteisiin ja kehittämiskohteisiin. Käytännöt voivat olla esimerkiksi konkreettisia tuotteita, menetelmiä, toimintamalleja tai prosesseja. Oppilaitoksille seminaarit mahdollistavat kevyen ja helpon tavan esitellä omia hankkeitaan ja saada palautetta tuloksista. Tilaisuudet toimivat myös tehokkaina verkostoitumistilaisuuksina.

Teemojen tulee olla riittävän laajoja, jotta ne kokoavat yhteen Leonardo-ohjelman liikkuvuus-, kumppanuus- ja kehittämishankkeita ja/tai Erasmus+ ohjelman KA1- ja KA2 -hankkeita ammatillisen koulutuksen sektorilla. Aiemmin järjestettyjen seminaarien teemoina on ollut mm. sosiaali- ja terveysalan kansainvälistyminen, yrittäjyys, valmennus, kielikoulutus ja opettajien osaamisen kehittäminen.

Toivomme nyt ehdotuksia seminaarin järjestämisestä vuonna 2015. Ehdotuksissa tulee ilmaista seminaarin alustava aihe, järjestämisen ajankohta ja paikka. Kaikki teemat huomioidaan. Seuraavat aihepiirit ovat mm. tällä hetkellä ajankohtaisia ja nousseet esiin eri keskusteluissa:

- oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla
- kotikansainvälistyminen (esim. hanketyön tulosten hyödyntäminen arjessa)
- ECVETin toimeenpano, opettajien rooli
- valmennuksen hyvät käytännöt (esim. kieli- ja kulttuurivalmennus, ammatillinen valmennus)
- yrittäjyys ja yritysyhteistyö (esim. työssäoppimisen kehittäminen yritysten kanssa, yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen, koulutuksen ja työelämän vuoropuhelu)
- liikkuvuuden laatutekijät.


Ehdotuksen jättänyt oppilaitos vastaa seminaarin käytännön järjestelyistä, mahdollisesti yhteistyössä laajemman yhteistyöryhmän kanssa. Ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä CIMOn edustajien kanssa. CIMO myös markkinoi tilaisuutta sähköpostilistoillaan ja kokoaa teemaan liittyvien hankkeiden tietoja. CIMO osallistuu osaan seminaarien kustannuksista esim. kahvi- ja lounastarjoilut. Oppilaitos vastaa tiloista ja materiaaleista.

Suositeltava seminaarien osallistujamäärä on 20-30 henkeä ja päivän kesto esim. klo 9-15. Seminaarit ovat osallistujille maksuttomia, mutta osallistujat maksavat matkansa itse.

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä 27.3.2015 mennessä CIMOon:
Paula Tyrväinen (etunimi.sukunimi@cimo.fi, puh 0207 868 615).