Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

18.02.2013

Vilinää Opo-pävien näyttelyosastolla. Kuva: Jukka Hannula

CIMO Kouvolan Opo-päivillä: virtaa kansainvälistymiseen

CIMO osallistui Kouvolassa 7.–9.2.2013 järjestetyille Opo-päiville, joiden kantavana teemana oli Virtaa ohjaukseen. CIMOn osuutena oli sekä puhujana että näytteilleasettajana tarjota tuoretta tietoa koulutuksen ja suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisestä. Samassa hengessä oli liikkeellä myös Kouvolan yhteiskoulun kuoro, joka avasi perjantaisen seminaariosuuden laulamalla Michael Jacksonin kuuluisan laulun ”We are the world, we are the children”.

Pelko toimia, mistä voimia?

Suomen opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtajan Jukka Eero Vuorisen seminaaritervehdys käsitteli ohjauksen nykytrendejä ja haasteita alati muutoksessa olevassa globaalissa maailmassa, jossa mikään ei enää tunnu olevan pysyvää ja kestävää. Tämä vaikuttaa suoraan asiakkaille tarjottavan ohjauksen ja neuvonnan lähtökohtiin ja sitä kautta ohjaajilta edellytettäviin asenteisiin, valmiuksiin ja kompetensseihin.

Puheenjohtaja Vuorinen kuvasi vallitsevaa aikakautta viittaamalla zeteofobiaan, jolla tarkoitetaan pelkoa tehdä mitään ennen kuin yksi ja ainut oikea urasuunnitelma on löydetty. Koska mitään ainoaa oikeaa ei ole olemassakaan, pitää ohjauksella entistä vahvemmin onnistua tukemaan ohjattavien toiminta- ja päätöksentekokyvyn säilymistä keskellä yhteiskunnallista, taloudellista ja sosiaalista epävarmuutta.

Avarakatseisuutta vai tavarakatseisuutta?

Mika Launikari kertoi omassa puheenvuorossaan CIMOn unelmasta luoda aidosti avarakatseinen Suomi, joka on ennakkoluuloton, avoin, suvaitsevainen ja utelias muuta maailmaa kohtaan. Avarakatseisuus on mielentila, jossa ihminen tarkastelee asioita laajasti useasta eri näkökulmasta ja kykenee rakentavasti ottamaan huomioon toisten erilaisia, jopa eriäviä katsantokantoja. Se on ahdasmielisyyden vastakohta.

Juuri siksi opiskelua, harjoittelua ja työskentelyä ulkomailla edistävä ohjaus voidaankin nähdä ohjauksena kulttuuriseen ja asenteelliseen avarakatseisuuteen. Siinä keskiössä on ihminen, ei materia ja tavara, ei oman edun tai vallan tavoittelu. Sen sijaan korostuvat humaanit arvot kuten inhimillisyys, yhdenvertaisuus, solidaarisuus ja muista välittäminen.

Ammatillisen koulutuksen eurooppalainen kehitystyö

Leena-Maija Talikka CIMOsta esitteli Opo-päivien tutkijafoorumilla työtä, jota EU-maissa tehdään ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) edelleen kehittämiseksi.

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert -toiminnon, jolla tuetaan yhteisen opintojen siirtojärjestelmän toimeenpanoa 25 Euroopan maassa. Suomen ECVET Expert -toiminnosta vastaa CIMO yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. ECVET Experteiksi on meillä valittu 13 ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan ja liikkuvuuden asiantuntijaa. He tiedottavat aiheesta omilla alueillaan ja neuvovat, kuinka Leonardo da Vinci -ohjelmaa on mahdollista käyttää ECVET-järjestelmän kehittämiseen.

Heidi Hirvonen vastaili CIMOn näyttelyosastolla kävijöiden kysymyksiin. Tänä vuonna kiinnostusta herätti erityisesti ECVET, mutta paljon kysyttiin myös erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista oppilaitosten opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ohjaajille tarkoitetuista viikon mittaisista, eri puolille Eurooppaa suuntautuvista Academia-opintovierailuista oltiin niin ikään kiinnostuneita.

Muualla verkossa

Jukka Eero Vuorisen Opo-päivien esitys tapahtuman verkkosivuilla

(18.2.2013 / ML)