Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

07.06.2012

Ekspertit auttavat ECVETin käytössä

Suomen ECVET Ekspert -verkoston jäsenet kokoontuivat CIMOn järjestämään tiedotus- ja koulutustoiminnan suunnitteluseminaarin 10.–11.5.2012. Helsingissä pidetyssä seminaarissa käsiteltiin ECVET Expert-toimintaa yleisesti, ECVETin perusteita, säädökset ja hallinnollisia asioita, ECVETin kansallista toimeenpanoa ja FINECVETin aikaansaannoksia.

Seminaarissa oli paikalla kaikki 13 Suomen eksperttiä: Riitta Karusaari (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä), Risto Virkkunen (Kainuun ammattiopisto), Kirsi Lounela (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä), Arja Pietikäinen (Savon ammatti- ja aikuisopisto), Anne Tyynelä (Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä), Auli Haapajärvi (Kouvolan seudun ammattiopisto), Vesa-Antti Iltola (Jyväskylän ammattiopisto), Juha-Ville Mäkinen (Vantaan ammattiopisto Varia), Maarit Saarenkylä (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia), Kari Koskela (Omnia ammatiopisto), Sari Turunen-Zwinger (Helsingin kaupunki), Virpi Pikkuaho (Oulun ammattiopisto) ja Susanna Vestling (Yrkesakademin i Österbotten). Lisäksi eksperttiryhmää tukee edustajia opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta ja CIMOsta.

ECVET Expert on käynnistynyt samaan aikaan 26 Euroopan maassa. Suomessa ekspertit tiedottavat, motivoivat ja pyrkivät lisäämään ymmärrystä ECVETistä. He kouluttavat Suomen opettajia, oppilaitosten muuta henkilökuntaa sekä työnantajia, työpaikkaohjaajia ja kansainvälisyysasioiden parissa työskenteleviä henkilöitä.

ECVET ei ole vain kansainvälistymiseen liittyvä asia. Myös elinikäinen oppiminen ja esimerkiksi arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen on ECVETissä keskeistä. Kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana ekspertit osallistuvat koulutuksiin sekä erilaisiin seminaareihin ja työpajoihin. Ryhmä kokoontuu keskenään noin neljä kertaa vuodessa, seuraavan kerran kesäkuussa.

Ekspertit tapasivat CIMOssa 10.–11.5.2012. Kuva: Johanna Järviranta

ECVET-järjestelmä yhdenmukaistaa opintosuorituksia

ECVET on ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (European Credit system for Vocational Education and Training). Sitä siirretään käytäntöön kaikissa Euroopan maissa vuosina 2012–2014. ECVET edistää eri maissa suoritettujen opintojen tai muuten hankitun osaamisen yhdenmukaista hyödyntämistä osana tutkintoja Euroopassa.

Tämä helpottaa esimerkiksi opiskelijan lähtemistä ulkomaanjaksolle, kun opiskelija ja koulutuksen järjestäjä tietävät, mitä vaihdossa suoritettuja opintoja voi hyödyntää osana tutkintoa.

Lisätietoja ECVETistä Suomessa

Lisätietoja ECVETistä Euroopassa

7.6.2012/JJ