Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

03.05.2016

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksen 2016 ammatillisissa hankkeissa painottui henkilöstön kansainvälisyysosaaminen

Kuva: Satu Haavisto

Kansainvälisessä yhteistyössä tehtävä organisaation kehittäminen ja henkilöstön kansainvälisyysosaamisen lisääminen nähdään oppilaitoksissa ammatillisen koulutuksen kentän muutosten keskelläkin tärkeänä. Tämä näkyi Erasmus+ -ohjelman kevään 2016 hakukierroksella, jolla ammatilliset oppilaitokset olivat vahvasti mukana ja hakemuksia strategisiin kumppanuushankkeisiin saatiin viimevuotista enemmän.

Ammattioppilaitoksilta tuli kumppanuushankkeisiin yhteensä 19 hakemusta; muita hakijaorganisaatioita olivat muun muassa korkeakoulut (5) ja aikuiskoulutuskeskukset (2). Kaikkiaan strategisten kumppanuushankkeiden hakukierroksella jätettiin 30 hakemusta. Hakukierroksen koko budjetti on 7 130 270 euroa. Tukisummaltaan pienin hanke oli 34 805 euroa ja suurin 359 136 euroa. Valtaosa hakemuksista koski 200 000–300 000 euron suuruisia hankkeita. Eniten haettiin 24 kuukautta kestäviä hankkeita (23). Aktiivisin alue oli Helsinki/Uusimaa, josta hakemuksia saatiin runsaimmin eli 11 kappaletta.

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankehakemuksia jätettiin hakukierroksella 2016 yhteensä 53, joista 36 oli hankehakemuksia ja 17 akkreditoitujen toimijoiden rahoitushakemuksia. Haettu kokonaistuki liikkuvuudelle oli noin 7,6 miljoonaa euroa. Kuusi hakemuksista oli verkostojen hakemuksia, joissa koordinaattorin lisäksi oli 2–7 suomalaista partneria. Haettujen budjettien vaihteluväli oli suuri, 7000–650 000 euroa. Tämä kertoo siitä, että liikkuvuuksien tarve oppilaitoksissa vaihtelee paljon. Noin puolet hakemuksista oli kuitenkin yli 100 000 euron hankkeita. Liikkuvuuksia haettiin yhteensä 4700, joista opiskelijaliikkuvuuksien osuus oli 3700 ja henkilöstöliikkuvuuksien noin 1000. Lisäksi erityisryhmien sekä muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden liikkuvuuksia haettiin 250. Noin 80 prosenttia haetuista liikkuvuuksista oli opiskelijaliikkuvuuksia, joista pitkiä (yli 30 päivää) vaihtojaksoja oli 70 prosenttia.

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella 2016 ammatillisen koulutuksen kokonaisbudjetti on noin 6,5 miljoonaa euroa, josta liikkuvuushankkeiden (KA1) osuus on noin 4,6 miljoonaa euroa. Strategisten kumppanuushankkeiden (KA2) osuus on noin 1,9 miljoonaa euroa. Liikkuvuushankkeiden budjetista 70 prosenttia kohdentuu opiskelija- ja 30 prosenttia henkilöstöliikkuvuuteen. Lisäksi tullaan rahoittamaan kansainvälisiä koulutuksia, kontaktiseminaareja ja temaattisia seminaareja.

Hakukierroksen tulokset valmistuvat viikolla 19 ja niistä tiedotetaan hakijoille viikolla 19–20. Sopimukset solmitaan viikoilla 21–22.


Lisätietoja hakukierroksesta:

  • Paula Tyrväinen (liikkuvuus)
  • Hannele Nevalampi (strategiset kumppanuushankkeet)

(3.5.2016/AK)