Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

19.03.2015

Henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden tarve suurta

Erasmus+ ohjelmasta haettiin 7,8 miljoonaa euroa ammatillisten koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden avustuksia. Hakemuksia jätettiin 49, joista 11 oli kolmen tai useamman suomalaisen organisaation verkostohanketta. Hakemuksissa oli mukana yhteensä 60 suomalaista ammatillisen koulutuksen organisaatiota.

Hakijoiden joukossa oli sekä suuria että pieniä koulutuksen järjestäjiä. Useimmiten hakijana toimii paikallinen koulutuskuntayhtymä. Hakemuksissa yhdistyvät kaikki ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden eri kohderyhmät mukanlukien perustutkinto- ja aikuisopiskelijat, vastavalmistuneet, henkilöstö ja työelämän kumppanit.

Budjetti säilyy ennallaan

Ammatillisen koulutuksen kokonaisbudjetti vuonna 2015 on noin 6,5 miljoonaa euroa, josta liikkuvuushankkeiden (KA1) osuus on noin 4,6 miljoonaa euroa. Strategisten kumppanuushankkeiden (KA2) osuus on noin 1,9 miljoonaa euroa. Liikkuvuushankkeiden budjetista 70% kohdentuu opiskelija- ja 30% henkilöstöliikkuvuudelle. Lisäksi tullaan rahoittamaan kansainvälisiä koulutuksia, kontaktiseminaareja ja temaattisia seminaareja.

Lähes 5000 liikkuvuusjaksoa haussa

Henkilöstön liikkuvuusjaksoja haettiin yhteensä 1139 ja opiskelijaliikkuvuusjaksoja 3788. Haettujen budjettien vaihteluväli oli todella suurta. Tätä kuvastaa se, että pienimmällään haettiin liikkuvuusjaksoja kahdelle asiantuntijalle ja enimmillään jopa yli neljällesadalle opiskelijalle ja henkilöstön edustajalle. Erasmus+ -ohjelma mahdollistaakin monipuolisesti erilaisten toimijoiden osallistumisen.

Verkkoneuvonta tavoitti hakijat

Hakijoille järjestettiin yhteensä viisi alueellista infotilaisuutta syksyllä 2014. Lisäksi liikkuvuushakemusta valmisteleville järjestettiin hakuneuvontaa ja kyselytunteja verkossa. Osallistujia kussakin tilaisuudessa oli noin 50. CIMOn saaman palautteen mukaan hakijoiden ohjauksella ja neuvonnalla on merkitystä.

”Kehitämme hakukierroksen aikaisia neuvonta- ja koulutuspalveluitamme nyt aktiivisesti ja keräämme tilaisuuksista osallistujapalautetta. Palautteen perusteella olemme onnistuneet verkkokoulutuksen avulla tavoittamaan suuren hakijajoukon. Lisäksi verkkokoulutuksista tehtyjä tallenteita voi katsella myöhemmin vaikka ei koulutukseen olisi osallistunut. Palvelujemme kehittämisessä tiedon saatavuus ja hakijoiden tasavertainen neuvonta on tärkeää”, toteaa ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö Mika Saarinen.

Päätökset saadaan toukokuussa

Hyväksyt hankkeet aloittavat toimintansa 1.6.2015. Sitä ennen hakemukset käyvät läpi kelpoisuustarkastuksen ja laadullisen arvioinnin. Päätökset pyritään saamaan CIMOssa valmiiksi toukokuun aikana. Seuraava ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeiden hakuaika on vuoden päästä keväällä. CIMO tiedottaa hakukierroksen etenemisestä verkkosivuillaan.

(19.3.2015/ PT)