Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

12.06.2012

Leonardo-kesäpäivillä mokapaljastuksia ja verkostoitumista

Kuva: Johanna Järviranta

Leonardo- kesäpäivät järjestettiin Helsingin Kalastatorpalla 4.­–5.6.2012. Jo perinteeksi muodostuneet kesäpäivät järjestettiin kolmatta kertaa, ja paikalla oli noin 80 Leonardo-hankkeiden parissa työskentelevää henkilöä. Päivien tavoitteena oli CIMOn ammatillisen koulutuksen yksikön päällikön Mika Saarisen mukaan projektiarjesta irtaantuminen, kokemusten jakaminen ja toisilta oppiminen. Erityisteema tänä vuona oli mokien esiin tuominen, eli kokemusten jakaminen myös ns. huonoista käytännöistä.

Auta kaveria onnistumaan

Monelle osallistujalle fasilitoinnin käsite tuli tutuksi Kari Kukkolan (Grape People) esityksessä. Kukkola antoi työkaluja, joita voi käyttää saadakseen ryhmän osallistumaan. Kukkola ei kuitenkaan vain puhunut, vaan laittoi osallistujat tekemään. Post it-laput saivat kyytiä, kun Kalastajatorpan salin seinät täyttyivät hyvistä ajatuksista. Ja sitähän fasilitointi on; autetaan ryhmän jäseniä tuomaan ideoita esille.

Iltapäivällä vuorossa oli noin 10 minuutin mittaisia tietoiskuja. Tiinamari Vilkko Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamista kertoi uudesta monikulttuurisen ohjauksen mallista ja Sari Turunen-Zwinger, Helsingin kaupungin Opetusvirastosta oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuutta edistävästä EuroApprenticeship-hankkeesta. Aino Suominen Loimaan ammatti- ja aikuisopistosta kertoi palkitsemisesta kansainvälisyyden edistämisessä. Neljännessä tietoiskussa Katriina Lammi-Rajapuro CIMOsta kertoi ”Kaipaako työnantaja kansainvälistä osaajaa” -selvityksestä.

Tietoiskujen jälkeen Tuija Matikka (Kehityslinjat Oy) kertoi mokaamisesta. Hän taustoitti mokaamisen synnyttämiä pelkoja ja häpeän tunnetta. Esityksessään Matikka käsitteli esimerkiksi erhettä ja virhettä sekä muistutti, että omat mokat olisi hyvä aina suhteuttaa. Esityksen jälkeen osallistujat pääsivät itse miettimään hankemokia sekä jakamaan ns. huonoja käytäntöjä ja löytämään niihin ratkaisuja.

Toisena päivänä toimintaa

Kesäpäivien toisena päivänä työskenneltiin toimintakohtaisissa ryhmissä. Innovaation siirto- hankeryhmässä pohdittiin, miten hankkeen tuotteet saadaan elämään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kumppaanuushankeryhmässä käsiteltiin kokemuksia tulosten hyödyntämisessä ja liikkuvuushankeryhmässä ECVETiä. Osallistujat kokivat tiedonvaihdon ja yhdessä työskentelyn antoisaksi.

Kesäpäivät päättyivät tiistaina Mika Saarisen puheenvuoroon ”Mitä tuleman pitää”, jossa käsiteltiin syksyn 2012 toimintoja ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen ympäriltä sekä EU:n uutta ohjelmakautta 2014–2020.

Kuva: Iiris Kajas

12.6.2012 / JJ