Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

20.08.2015

Tasa-arvoa jaossa ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -liikkuvuushakukierroksella

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushakemusten hyväksymisprosentti oli hakukierroksella 2015 ennätyksellisen korkea. Hakukierroksella jätettiin 49 hakemusta, joista hyväksyttiin 40 (81 %). Hyväksyttyjen joukossa oli myös ensimmäistä kertaa hakevia organisaatioita. Valitut hankkeet pyrkivät mm. edistämään kansainvälistymisen tasa-arvoa, osallistavat henkilöstöä kansainvälistymään strategisemmin, kehittävät ulkomaanjakson valmennusta sekä rakentavat alueellista yhteistyöstä.

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushakukierroksella 2015 haettiin rahoitusta 7 857 258 euroa, josta myönnettiin yhteensä 4 673 798 euroa, noin 65 % haetuista kokonaismäärästä. Apurahoja jaettiin yhteensä 2927 henkilölle, joista 2287 opiskelijaliikkuvuudelle ja 640 henkilöstölle. Komission suositus ohjaa rahoituksen jakaantumista siten, että suurin osa ammatillisen koulutuksen budjetista ohjataan liikkuvuuteen (4,67 miljoonaa euroa) ja loput KA2 strategisiin kumppanuushankkeisiin (1,84 miljoonaa euroa).

Hankkeiden budjetit vaihtelivat merkittävästi. Pienin hyväksytty budjetti oli 2000 euroa ja suurin noin 260 000 euroa. Ohjelma palveleekin monia tarpeita. Pienin hanke mahdollistaa kahden asiantuntijan liikkuvuusjakson, suurin liikuttaa jopa yli sata opiskelijaa ja lähes 40 henkilöstön edustajaa. Samalla hakemuksella haettiin tukea sekä opiskelijoille että henkilöstölle.

Verkostoyhteistyö on suosittua. Verkostohakemuksia, joissa on vähintään kolme organisaatiota mukana, jätettiin 12 ja rahoitusta myönnettiin 11:lle. Verkostojen avulla pyritään mm. synnyttämään alueellista yhteistyötä ja organisomaan kansainvälistä yhteistyötä paikallistoimijoiden kesken. Keskeistä on myös alakohtainen yhteistyö sekä vähimmän aktiivisten ja uusien oppilaitosten osallistaminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Verkkopohjaiset kielikurssit innostavat

Euroopan komission verkkopohjaisia kielitesti- ja –kurssilisenssejä myönnettiin ensimmäistä kertaa. Kielikurssit ovat opiskelijoille vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus parantaa omaa kielitaito-aan. Ennen vaihtojaksoa suoritettavat kielitestit sen sijaan ovat pakollisia kaikille Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville opiskelijoille, joiden ulkomaanjakso on vähintään 30 päivää. Kielitesti- ja kurssilisenssejä myönnettiin yhteensä 1694 kappaletta ulkomaanjaksoille. OLS-verkkopalvelussa (Online Linguistic Support) on tällä hetkellä mahdollista opiskella englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian ja hollannin kieliä.

Strategisuus ja liikkuvuuden prosessit ajankohtaista

Merkillepantavaa on, että yli puolet hankkeista tulee hallinnoimaan yli 100 000 euron budjettia. Strateginen kansainvälistyminen ja toimivat liikkuvuuden prosessit olivatkin monissa hankkeissa keskeisiä kehittämiskohteita tasa-arvoisten kansainvälistymismahdollisuuksien ohella. Lisäksi hankkeissa haetaan keinoja tehokkaampaan piilotetun kansainvälisen osaamisen tunnustamiseen.

Moni hanke edistää eurooppalaista opintosuoritusten siirtojärjestelmän käyttöönottoa eli ECVET:iä (European Credit system for Vocational Education and Training) ulkomaanjakson tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Osa organisaatioista on luonut erilaisia kv-polkuja opiskelijoille ja mentorointimalleja henkilöstölle kansainvälistymisen edistämiseksi. Näitä hankkeissa testataan ja kehitetään.

Seuraava hakukierros käynnistyy syksyllä 2015. Hakukierroksen aikatauluista tiedotetaan CIMOn verkkosivuilla.

Lisätietoja kielitesteistä ja lisensseistä:
http://www.cimo.fi/ajankohtaista/uutisia_cimosta/101/1/ammattiin_opiskelevien_kielitaito_kuntoon_ulkomaanjaksoille


Lista hyväksytyistä hankkeista:

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/ammatilliselle_koulutukselle/tuloksia

(20.8.2015/PT)