Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

09.08.2013

Tuloksia ohjelmakauden viimeiseltä Leonardo-kehittämishankkeiden hakukierrokselta

Viimeisellä hakukierroksella jätettiin ennätysmäärä Leonardo-kehittämishankkeiden hakemuksia niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Innovaation siirto -hankkeiden tulokset

Leonardo-ohjelman hakukierroksella 2013 Euroopassa vastaanotettiin yhteensä 1102 innovaation siirto -hakemusta eli huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina (vuonna 2012 jätettiin 926 hakemusta). Hankkeita hyväksyttiin 330 kpl ja rahoitusta myönnettiin noin 83 miljoonaa euroa.

Myös Suomessa jätettiin innovaation siirto -hakemuksia eniten koko ohjelmakaudella eli 20 (vuonna 2012 hakemusten määrä oli 18). Rahoitusta myönnettiin seitsemälle hankkeelle yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Hankkeiden keskimääräinen tuki on noin 200 000 euroa. Budjettien vaihteluväli on 180 000 € – 236 000 €.

Hyväksytyissä hankkeissa on mukana keskimäärin 8 partneria 5-6 maasta. Suosituimmat partnerimaat ovat Iso-Britannia, Viro, Espanja ja Ruotsi.

Keskitettyjen Leonardo-hankkeiden tulokset

Komission hallinnoimia hankkeita (innovaation kehittämishankkeet, temaattiset verkostot ja täydentävät toiminnot) haettiin niin ikään enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna hakemuksia jätettiin 342, kun viime vuonna luku oli 296. Hankkeita hyväksyttiin sama määrä kuin viime vuonna eli 47 ja rahoitusta myönnettiin noin 17 miljoona euroa.

Myönnetyt hankkeet jakautuivat seuraavasti: 38 innovaation kehittämishanketta, 6 verkostoa ja 3 täydentävien toimintojen hanketta.

Kahdessa hyväksytyssä hankkeessa on mukana partnereita ns. kolmansista maista, jotka eivät muuten osallistu LLP-ohjelmaan. Nämä maat ovat Tunisia ja USA.

Lisätietoja:

19.8.2013/HN