Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

08.06.2012

Vaihtojaksolta kokonaisvaltaista elämänhallintaa

Mari Kontturi korostaa tukihenkilöiden roolia erityisopiskelijoiden liikkuvuudessa. Kuva: Johanna Järviranta

Ammatillisen koulutuksen oppilaitokset voivat hakea Leonardo-rahoituksesta tukea erityisopiskelijoiden liikkuvuuteen. Tukea voi hakea valmennukseen, hallintoon ja tukihenkilön palkkaamiseen.

”Pääsääntöisesti erityistukea tarvitsevien vaihtojaksot toteutetaan ryhmävaihtoina, joissa tukihenkilöt ovat mukana”, Mari Kontturi Ammattiopisto Luovista kertoo. Tukihenkilöt ovat mukana valmennuksessa, ohjaavat opiskelijoita työssäoppimisjaksolla ja pitävät palautekeskusteluita. Lisäksi he auttavat arjen asioissa, matkustamisessa ja vaikkapa tulkkauksessa.

Kontturi on mukana ammatillisten erityisoppilaistosten yhteistyöverkostossa, jossa on kansainvälisyystyöryhmä. Työryhmä toteuttaa hankkeita, näyttäytyy yhtenäisenä ja tuo tasavertaisia kansainvälistymismahdollisuuksia esiin myös muuten. ”Pyrimme vaikuttamaan eurooppalaisissa verkostoissa”, Kontturi sanoo.

Metrolla Berliinissä toi onnistumisen kokemuksen

Erityistukea tarvitseville opiskelijoille vaihto ei ole perinteinen vaihtokemus, vaan elämänhallintaa kokonaisuudessaan. ”Kokonaisvaltainen kokemus kaikkien kohdalla”, Kontturi kertoo. Joillekin opiskelijoista vaihtojakso voi olla ensimmäinen ulkomaanmatka tai mikä tahansa matka ilman vanhempia. Pärjääminen, onnistumisen kokemukset, uusien ystävien saaminen ja arjen taidot korostuvat opiskelijoiden matkakertomuksissa.

Yksi opiskelija oli saanut onnistumisen kokemuksen huomatessaan osaavansa liikkua metrolla Berliinissä ja toinen iloitsi oppineensa uuden tekniikan työskennellessään puutarhassa Englannissa. Kolmas, Saksassa opiskellut henkilö, sai jaksolta uusia ystäviä.

Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty

Etukäteisjärjestelyitä ei koskaan voi korostaa liikaa erityistukea tarvitsevien liikkumisessa. Kontturi ohjeistaa, että koko prosessiin kannattaa varata aikaa, alkaen yhteistyökumppaneiden huolellisesta valinnasta. ”Valmennusta ei voi antaa yhtenä ryppäänä, mutta silti tarvitaan toistoja. Valmennuksen ja vaihdon ajankohdan välille olisi hyvä löytää tasapaino”. Valmennukseen olisi hyvä sisällyttää matkustamiseen sekä kulttuuriin ja kieleen liittyviä käytännön asioita sekä laittaa opiskelijat itse tekemään ja etsimään tietoa.

Vaikka tukisummat, ainakin tukihenkilöiden osalta voisivat olla suuremmat, Kontturin mukaan asiat ovat Suomessa hyvin. Suomalaiset erityistukea tarvitsevat liikkuvat Kontturin käsityksen mukaan enemmän kuin muissa maissa. Joissakin maissa erityistukea tarvitsevien liikkuvuus voi olla täysin vieras käsite.

8.6.2012/JJ