Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

06.02.2013

Viimeinen hakukierros innosti hakemaan innovaation siirto -hankkeita

Tammikuun lopussa päättyneellä vuoden 2013 hakukierroksella jätettiin innovaation siirto -hankkeiden hakemuksia 20 kpl. Hakemusten määrä jatkoi kasvua viime vuodesta, jolloin hakemuksia jätettiin 18. Kilpailu rahoituksesta on erittäin kovaa, sillä innovaation siirto -hankkeiden rahoitukseen on varattu tämän vuoden Leonardo-budjetista noin 1,370 miljoonaa euroa, jolla voidaan rahoittaa 6–7 hanketta.

Haetuista hankkeista 9 on ammatillisten oppilaitosten ja yksi aikuiskoulutusorganisaation koordinoimia. Korkeakouluista hakemuksia saatiin viime vuotta enemmän: kuudessa hakemuksessa koordinaattorina on ammattikorkeakoulu ja neljässä yliopisto.

Hakemukset jakautuivat painopisteittäin seuraavasti:

Painopiste Hakemuksia
Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö 8 kpl
Opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittäminen 3 kpl
Avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa 5 kpl
ECVET – oppimistulosten ja tutkintojen läpinäkyvyys ja tunnustaminen 0 kpl
Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen 2 kpl
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen 2 kpl

Komissio edellyttää, että valinnassa otetaan huomioon hankkeiden tasainen jakauma painopisteittäin. Hakemusten arviointi Suomessa ajoittuu helmi-maaliskuuhun. Lopulliset päätökset rahoitettavista hankkeista saadaan heinäkuussa.

Vuoden 2013 hakukierros on viimeinen innovaation siirto -hankkeille, sillä Elinikäisen oppimisen ohjelman kausi on päättymässä vuoden 2013 lopulla. Lue lisää: Kohti uutta EU-ohjelmakautta 2014–2020

HN/OL 6.2.2013