Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

07.10.2011

Academia-opintovierailujen hakukierros käynnistyy

Suomalaiset ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset voivat taas tänä syksynä hakea Academia-opintovierailulle muualle Eurooppaan. Opintovierailuilla edistetään ohjausalalla työskentelevien omaa liikkuvuutta sekä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia hyvistä eurooppalaisista ohjauskäytännöistä. Nyt käynnistyvä hakuaika koskee ensi vuoden maalis-toukokuussa järjestettäviä vierailuja.

Academia-ohjelman kohderyhmänä ovat opetus-, työ- ja elinkeinohallinnon sekä nuorisotiedotuksen ja -ohjauksen alalla työskentelevät ohjaajat. Opintovierailuille pyritään valitsemaan työpareja, jotka edustavat eri hallinnon- tai toiminnan aloja eri puolilta Suomea. Vierailujen odotetaan niveltyvän osaksi paikallista, alueellista tai seutukunnallista ohjauksen kehittämistä ja hyödyttävän osallistujien omia asiakkaita. Lisäksi toivotaan, että osallistuja voi vierailun avulla kehittää omaa arkityötään.

Academia-ohjelma saa tukea EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvasta Leonardo da Vincistä. Suomalaisohjaajien lähettämisestä vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) ja CIMO. Apurahan saajat valitsee asiantuntijaryhmä, jossa on AOKK:n edustajien lisäksi jäseniä Opetushallituksesta ja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Edellisellä Academia-kierroksella eurooppalaisiin ohjauskäytäntöihin perehtyi 20 suomalaista ohjaajaa.

Hakuaika on 10.10.–18.11.2011. Tiedot tarjolla olevista opintovierailukohteista saa Academia -ohjelman verkkopalvelusta.

Katso myös

Lisää tietoa Academia-opintovierailuista ja hausta

(7.10.2011 TL)