Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

06.10.2015

Ohjaajat maailmalla kriittisin silmin ja avoimin mielin

Lähes parikymmentä ammatillisen koulutuksen ja TE-hallinnon ohjaajaa osallistui keväällä 2015 useassa eri Euroopan maassa järjestettyihin Academia-vierailuihin. Niiden antia käytiin suomalaisohjaajien kanssa läpi JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämässä paluuseminaarissa syyskuussa.

Vaikka vierailun aikana kielitaito joutui koetukselle, päivät olivat pitkiä ja täynnä ohjelmaa, ja kohdemaata koskevan tiedon vastaanottaminen vaati veronsa, pidettiin vaihtojaksoja yleisesti erittäin arvokkaana asiana. Päällimmäisinä tunnelmina vierailuista oli niiden rikas ammatillinen anti, kansainväliset kontaktit ja oman ohjaustyön näkeminen uudesta tulokulmasta.

Aina voi oppia jotain uutta

Maailmalle asiantuntijavaihtoon lähtöön liittyy aina suuria odotuksia. Vaihtoviikosta toisessa maassa halutaan ottaa irti mahdollisimman paljon ammatillisesti ja sosiaalisesti. Tavoitteet liittyvät erityisesti oman ohjausosaamisen kehittämiseen, uusien asiantuntijakontaktien solmimiseen sekä kohdemaahan ja sen kulttuuriin tutustumiseen.

Vaihdosta haetaan inspiraatiota, hyviä käytäntöjä ja uusia menetelmiä omaan päivittäiseen työhön. Monet vaihdossa olleista sanoivatkin, että on tärkeää ottaa etäisyyttä omaan ohjausarkeen ja päästä näkemään, miten muualla asioita tehdään. Se mahdollistaa oman ohjaustyön kriittisen reflektoinnin ja antaa tilaisuuden pohtia sitä, mitä omassa osaamisessa voisi edelleen kehittää. On tärkeää hakea vaikutteita muualta ja sitä kautta saada oivalluksia ”että hei, näinkin tämän homman voi tehdä!”.

Ohjauksen korostunut merkitys

Nykyiset taloudellisesti tiukat ajat ovat nostaneet ohjausta ja sen merkitystä keskiöön useissa maissa. Suomalaisosallistujat korostivatkin sitä, että ohjauksella näyttäisi Euroopassa olevan sosiaalinen tilaus ja yhteiskunnallinen funktio, jota sillä ei tässä määrin ole aiemmin ollut. Ohjauksen näkeminen isommassa kontekstissa on tärkeää, sillä se tuo syvempää merkitystä ohjaajien työhön.

Tiedon ja kokemusten jakaminen muista maista vierailuun osallistuvien ohjaajien kanssa auttaa ymmärtämään sitä, millaista ohjaustyö ja sen haasteet ovat eri puolilla Eurooppaa. Tavoite tukea asiakkaita heidän koulutus- ja uravalinnoissaan on kaikille yhteinen, mutta se, miten ohjauspalvelut on järjestetty ja miten niitä tarjoavat ohjaajat on koulutettu, vaihtelee suuresti maasta toiseen.

Täydennyskoulutusta parhaimmillaan

Academia-ohjaajavaihtokonseptia on vuosien varrella kehitetty monella tavalla. Tänä vuonna JAMKin aloitteesta on mukaan tullut ns. ammatillinen artikkeli, jonka jokainen vaihdossa ollut suomalaisohjaaja kirjoittaa valitsemastaan aiheesta Academia-vierailunsa innoittamana. Artikkelit ovat hyvä keino levittää vaihtokokemuksen tuloksia ohjaajan omassa työyhteisössä ja omissa verkostoissa. Nykyisin intensiivinen Academia-vaihtojakso luokitellaan JAMKissa ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi ja kaikille sen läpäisseille suomalaisohjaajille annetaan vaihdosta suorituksena 5 opintopistettä.

Teksti: Mika Launikari. Uutisjuttu perustuu Jaana Ahlqvistin haastatteluun. Jaana vastaa JAMKissa Academia-vaihtojen koordinoinnista.
Kuva: Jaana Ahlqvist, JAMK

Academia-vaihtoja rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta.