Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

29.03.2016

Euroguidance-verkoston kohokohdat 2015

Eurooppalainen Euroguidance-verkosto on koonnut yksiin kansiin kansainvälistyvän ohjauksen helmet ja saavutukset vuodelta 2015. Kukin verkostoon kuuluva maa esittelee julkaisussa lyhyesti yhden valitsemansa tuotteen, palvelun, tapahtuman tai muun aktiviteetin, jonka se haluaa jakaa muiden maiden kanssa. Julkaisussa on myös joitain avainlukuja Euroguidance-verkoston toiminnasta.

Kokemuksia ja tuloksia teemoittain

Kaikkiaan 34 Euroguidance-verkostossa mukana olevaa maata esittelee oman kohokohtansa vuodelta 2015. Julkaisu on jaettu seitsemään eri teemaan, joiden alta maakohtaiset kuvaukset löytyvät. Erityisesti kansainvälistä tietoa sisältävien verkkopalveluiden kehittäminen ja ohjaajille suunnattujen täydennyskoulutusten tarjoaminen ovat olleet huomion keskipisteenä useissa maissa.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja kansainvälistyvän ohjauksen kontekstissa käsitellään myös muita teemoja. Niihin kuuluvat kansallisella tasolla tehtävä verkostoyhteistyö, seminaari- ja messutapahtumat, nuorille asiakkaille suunnatut ohjauspalvelut, ohjausosaamisen kehittäminen sekä tunnustuspalkinnot. Suomen Euroguidance-keskuksen palvelumuotoilua koskeva esittely löytyy julkaisun sivulta 47.

Lisää näkyvyyttä ohjaukselle

Julkaisun tavoitteena on lisätä ohjaajien ja neuvojien sekä päätöksentekijöiden tietoisuutta siitä, mitä Euroguidance-verkostoon kuuluvat maat eri puolilla Eurooppaa tekevät koulutukseen ja työelämään ohjauksen kansainvälistämiseksi. Tällä tavoin halutaan edistää tiedon- ja kokemustenvaihtoa maiden välillä sekä varmistaa se, että ohjauksen kehittämistyö kansainvälisen liikkuvuuden alalla saa ansaitsemaansa näkyvyyttä.

Yhteistyössä on voimaa

Julkaisu on englanninkielinen ja se syntyi Euroguidance-verkoston Communications & Promotion -työryhmän aloitteesta. Julkaisun sisällön suunnitteluun ja toimitustyöhön osallistuivat Suomen, Islannin, Ison-Britannian ja Liettuan Euroguidance-keskusten asiantuntijat. Ulkoasun ilmeestä ja taitosta vastasi liettualainen graafikko Dovilé Mikalauskaité.

Linkki Euroguidance Highlights 2015 -julkaisuun.