Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

20.10.2014

Kansainvälisyyttä voi opettaa vain kansainvälistymällä itse

Academia-opintovierailuilla ohjaus- ja neuvonta-alan ammattilaiset vierailevat viikon ajan toisessa Euroopan maassa. Ideana on oppia muiden onnistumisista ja saada ajatuksia oman työn kehittämiseen. Vierailulla tutustutaan esimerkiksi paikallisiin kouluihin, työvoimatoimistoihin, nuorisotiloihin ja tavataan ulkomaisia kollegoita. Kevään 2015 opintovierailuille voivat hakea ohjauksen parissa työskentelevät henkilöt ammatillisessa koulutuksessa, TE-palveluissa, yrityksissä ja järjestöissä.

Opintovierailusta hyötyy koko yhteisö

Opintovierailuista hyötyvät lähtijän lisäksi myös asiakkaat, opiskelijat ja työnantajat. Ohjaajat saavat tyypillisesti kehittämisideoita työhönsä opintovierailun jälkeen. Niillä solmitaan myös uusia yhteistyökuvioita, kuten hankitaan opiskelijoille vaihto- tai harjoittelupaikkoja Euroopasta.

Aiemmin vierailuille osallistuneiden mielestä ulkomaanvisiitti edistää työhyvinvointia. Kansainvälinen opintovierailu on mahdollisuus saada etäisyyttä omaan työhön ja arkeen. Se virkistää ja saa näkemään uudella tavalla oman työn hyvät puolet.

Opintovierailuilla oppii myös esiintymään kansainvälisille kuulijoille ja kertomaan vieraalla kielellä omasta työstä ja suomalaisesta koulutuksesta ja työelämästä. Tästä taidosta on hyötyä, kun omaan organisaatioon tulee ulkomaisia vieraita.

Kurkistus yhteistyökumppanin arkeen

Opintovierailulle lähdetään suomalaisen työparin kanssa, ja lähtijät työskentelevät eri sektoreilla. Työparin voivat muodostaa esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa työskentelevä opinto-ohjaaja ja TE-toimistossa työskentelevä asiantuntija.

Viikon aikana työparit ovat tiiviisti tekemisissä keskenään. Opintovierailuille osallistuneet ovat kokeneet sektorirajat ylittävän yhteistyön hedelmälliseksi. Kun tutustuu läheisesti yksittäiseen henkilöön, myös hänen edustamansa organisaatio ja toimiala tulevat sitä kautta tutuiksi. Osallistujien antaman palautteen mukaan opintovierailulla ”työparin yhteistyö syvenee ja sektoreiden välinen yhteistyö helpottuu”.

Opintovierailuille ammatillisen koulutuksen ja työhallinnon asiantuntijoita

Academia-opintovierailut ovat Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu hanke, josta vastaa Suomessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillinen opettajakorkeakoulu. Opintovierailujen rahoitus on saatu ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiseen tarkoitetusta tukimuodosta. Tästä syystä Academia-opintovierailuille voivat hakea ohjauksen parissa työskentelevät henkilöt ammatillisessa koulutuksessa, TE-palveluissa, yrityksissä tai järjestöissä. Ammatillisen koulutuksen ohjaajat voivat työskennellä toisella asteella, ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Seuraava hakuaika opintovierailuille on 3.11.–21.11.2014.

Aiemmin opintovierailuille osallistui muidenkin sektorien ohjaajia ja neuvojia, mutta uuden Erasmus+ -ohjelman säännöt rajaavat osallistujajoukkoa. Ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset aikuis- ja yleissivistävässä koulutuksessa sekä nuorisoalalla voivat saada kansainvälisiä kokemuksia Erasmus+ -ohjelman muiden tukimuotojen kautta. Yksittäinen ohjaus- tai neuvontatyön ammattilainen ei kuitenkaan voi hakea rahoitusta itselleen, sillä vain organisaatiot kuten oppilaitokset voivat toimia hakijoina.

Lisätietoja Academia-opintovierailuista:
Academia-opintovierailut 2015

Julkaistu 20.10.2014/LT