Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

09.01.2013

Kroatialaisasiantuntijat tutustumassa ohjaukseen ja neuvontaan Suomessa

Kroatialainen asiantuntijaryhmä vieraili Suomessa joulukuussa 2012. Helsinkiin ja Jyväskylään suuntautuneen viisipäiväisen opintomatkan tavoitteena oli antaa kroatialaisvieraille kokonaiskuva suomalaisen ohjauksen nykytilasta ja tulevista haasteista. Vierailuohjelman aikana tutustuttiin mm. politiikka- ja strategiatason koulutus- ja työmarkkinakysymyksiin Suomessa, keskeisiin viranomaisiin (ministeriöt ja niiden alaiset virastot), ohjaajakoulutukseen ja ohjausalan tutkimukseen opetus- ja työhallinnossa, Suomen opinto-ohjaajat (SOPO) -järjestöön sekä opinto-ohjaajien päivittäiseen työhön.

Kroatialaisdelegaatiossa oli edustajia opetus- ja työhallinnosta sekä tutkimuspuolelta. Moniammatillisen ja poikkihallinnollisen ryhmän tehtävänä oli ammentaa Suomessa ohjausalalla tehdystä kehittämistyöstä aineksia oman maansa ohjausjärjestelmän uudistamiseen ja -palvelujen modernisointiin. Kroatian ohjaus- ja neuvontapalvelut, ohjaajakoulutus ja hallinnonalojen välinen yhteistyö eivät vielä ole yhtä korkealla tasolla kuin Suomessa. Kroatian tavoitteena onkin onnistua lähivuosina rakentamaan maahan kokonaisvaltainen ja monialainen kaikkia kansalaisia tasavertaisesti palveleva ohjausjärjestelmä.

Näköaloja ja näkemyksiä

Kroatialaiset olivat ennen kaikkea vaikuttuneita siitä, kuinka määrätietoisesti Suomessa on tehty ja tehdään työtä ohjausjärjestelmän kehittämiseksi. Heidän näkökulmastaan kaikki keskeiset osa-alueet (ohjauspolitiikka, -tutkimus ja -käytäntö) koulutuksen ja työelämän kontekstissa on otettu strategioissa, niiden toimeenpanossa ja resursoinnissa hyvin huomioon. Suomalainen opettaja- ja ohjaajakoulutus sai runsaasti suitsutusta vierailta. Samoin vieraat kiittelivät kansallisia opetussuunnitelmien perusteita, jotka esimerkillisesti linjaavat opetuksen ja ohjauksen tavoitteita, sisältöjä ja toteutusta.

Kroatialaisvieraat arvostivat suomalaista tapaa organisoida ohjausalan yhteistyötä. Elinikäisen ohjauksen ELO-ryhmän kaltaista foorumia, joka kokoaa eri yhteistyötahot saman pöydän ääreen 3 –4 kertaa vuodessa, kaivattiin myös Kroatiaan. Lisäksi Suomen opinto-ohjaajien järjestäytyminen yhdistykseksi herätti ihastelua, sillä se nähtiin keinona tehdä ohjaajan työstä ammatti (from occupation to professionalism).

Toiveet yhteistyöstä

Kroatiasta tulee Euroopan unionin 28. jäsenmaa 1.7.2013. EU-jäsenyys on maalle iso askel kohti tiiviimpää yhteistyötä yhteiskunnan eri alueilla muiden jäsenmaiden kanssa. Tällä hetkellä Kroatia tekee päättäväisesti töitä sen eteen, että se olisi mahdollisimman hyvässä EU-kunnossa ensi vuonna. Kroatialaisten delegaatioiden tekemät vierailut ja tutustumiskäynnit toisiin EU-maihin ovat tärkeä osa tätä valmistautumisprosessia.

Suomessa joulukuussa käynyt kroatialaisseurue esitti toiveenaan jatkaa ja tiivistää yhteistyötä suomalaisten ohjausalan asiantuntijoiden kanssa. Vieraat korostivat muiden maiden tietotaidon merkitystä Kroatian ohjausjärjestelmän edelleen kehittämisessä. Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa maidenvälisiä asiantuntijavaihtoja, konsultaatioita, koulutusta ja tutkimustoimintaa.

09.01.2013/ML