Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

10.04.2015

Kuva: Satu Haavisto

Suomalainen Samuel Hanttu sai laadukasta ohjausta sekä Suomessa että Portugalissa.

Kuva: Satu Haavisto

Ohjaus rikastaa ulkomaanjaksoja

Uusi yhteispohjoismainen julkaisu Open the Door to the World : Views on Mobility Guidance from up North pureutuu ohjauksen kansainväliseen ulottuvuuteen. Ulkomaanjakso voi olla lähtijälle ainutkertainen tilaisuus oppia kansainvälisistä kokemuksista, jäsentää omia ajatuksiaan ja suunnitella tulevaisuuttaan. Ohjauksella on merkittävä rooli vaihtojakson oppimistavoitteiden asettamisessa ja -tulosten reflektoinnissa.

Teos rakentuu neljän asiantuntija-artikkelin varaan, ja jokaista artikkelin teemaa lähestytään esimerkkien valossa. Eri maista on nostettu esiin toimivia käytäntöjä, joista muut voivat oppia. Julkaisun ovat tuottaneet yhteistyössä Baltian ja Pohjoismaiden Euroguidance-keskukset, jotka tukevat ohjaus- ja neuvonta-alan kansainvälistymistä Euroopassa. Euroguidance-toiminta on osa Erasmus+ -ohjelmaa.

Kansainvälisistä kokemuksista kumpuavat opit hyötykäyttöön

Perinteisesti kansainväliseen osaamiseen on liitetty sellaisia valmiuksia kuin kielitaito, suvaitsevaisuus ja kulttuurien välinen osaaminen. Näiden lisäksi voidaan puhua laajennetusta kansainvälisestä osaamisesta, johon kuuluvat sitkeys, tuottavuus ja uteliaisuus. Ne ovat vähemmän tunnettuja ominaisuuksia, joita kansainväliset kokemukset kerryttävät. Vaikka monet työnantajat eivät edelleenkään pidä kansainvälistä kokemusta merkittävänä rekrytointikriteerinä, he arvostavat valmiuksia, joita katsovat kansainvälisen kokemuksen tuottavan.

Liettualainen Kostas Noreika tuo esiin työnantajan näkemyksiä keskusteluun siitä, mitä kansainväliset kokemukset voivat tuoda työelämään. Sähköisiä maksupalveluja tuottavan yrityksen toimitusjohtaja korostaa sitä, että kansainväliset oppimiskokemukset kerryttävät sellaista osaamista, joka voi nopeuttaa yritystä saavuttamaan tavoitteitaan. Vilkastempoisessa liike-elämässä työntekijöiden nopea mukautumiskyky uusiin tilanteisiin voi tuoda yritykselle kilpailuetua.

Latviassa on kehitetty matriisi, jonka avulla ulkomailla opiskellut tai työskennellyt henkilö voi arvioida omaa osaamistaan seuraavissa aihepiireissä: vieraiden kielten taito, työelämätaidot, sosiaaliset taidot ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen. Suomessa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on tuottanut ohjaajille ja nuorille työkaluja, joiden avulla voi tunnistaa kansainvälisten kokemusten pohjalta saavutettua osaamista ja kertoa siitä työnhaussa.

Ulkomaanjakso tavoitteellisena oppimiskokemuksena

Kansainväliset kokemukset ovat mahdollisuus oppimiseen. Ohjaajan rooli on muuttunut kansainvälistymismahdollisuuksiin liittyvän tiedon tarjoamisesta syvällisempään suuntaan. Ohjausalan ammattilaisen tehtävänä on kannustaa ja motivoida asiakkaita tarttumaan tilaisuuteen lähteä ulkomaille. Lisäksi hän voi auttaa lähtijää asettamaan ulkomaanjaksolle etukäteen mietittyjä oppimistavoitteita, jotta vaihdosta ei tulisi pelkkä turistimatka.

Islannin yliopistossa työskentelevä opinto-ohjaaja Jónína Kárdal korostaa kokonaisvaltaista näkemystä ulkomaanjakson suunnitteluun. Lähtijän kannattaa ennakoida koko prosessi ja miettiä, mitä hän haluaa ulkomaanjaksolta osana urasuunnittelua. Kárdal on myös huomannut työssään, että kotimaahan paluu voi laukaista paluushokin, johon on syytä varautua.

Virolainen Yulia Sharapova ja ruotsalainen Gun Nilsson osallistuivat työparina viikon pituiseen virolais-ruotsalaiseen ohjausalan koulutukseen, joka järjestettiin Tukholmassa vuonna 2014. Oma kokemus kansainvälisestä koulutuksesta ja vuorovaikutuksesta vieraalla kielellä innosti heitä uudella tavalla motivoimaan asiakkaitaan hankkimaan kansainvälisiä kokemuksia.

Voimaa vaikeuksien voittamisesta

Kansainväliset kokemukset voivat olla erityisen hyödyllisille henkilöille, jotka ovat muita heikommassa asemassa esimerkiksi vamman, sairauden, sosiaalisten syiden tai vähemmistöön kuulumisen takia. Hän saa mahdollisuuden nähdä itsensä eri valossa ja löytämään uusia puolia itsestään. Kansainväliset kokemukset auttavat parhaimmillaan ylittämään henkisiä esteitä ja itsenäistymään.

Tämä on huomattu tanskalais-saksalaisessa hankkeessa, jossa tuetaan oppimisvaikeuksista kärsiviä nuoria opiskelijavaihdon keinoin. Tanskalainen hankekoordinaattori Morten Ellehauge vahvistaa sen, että nuoret oppivat uskomattoman paljon ulkomaanjakson aikana ja ylittävät henkisiä esteitä. Henkilökohtaiset valmiudet ja koulumenestys ovat lähteneet kasvuun vaihtojakson jälkeen.

Suomalainen Samuel Hanttu sai lisää itsevarmuutta ja aikuistui suorittaessaan Erasmus+ -rahoitteista EVS- vapaaehtoispalvelua (European Voluntary Service) Portugalissa lasten parissa. Välimatka kotimaahan auttoi häntä näkemään oman elämäntilanteensa ja askeleet tulevaisuuteen entistä kirkkaammin.

Avarakatseinen ja utelias asenne kansainvälisen identiteetin pohjana

Ruokkimalla avarakatseisuutta, uteliaisuutta ja kunnioitusta erilaisuutta kohtaan luomme mahdollisuuksia itsellemme ja yhteiskunnalle. Latvialainen koulu oli mukana kansainvälisessä projektissa, jossa eri maista tulevat nuoret pohtivat yhdessä tulevaisuuden työelämää ja eri ammateissa tarvittavia taitoja. Koulun rehtori ja hankkeen vetäjä Inta Kornejeva huomasi, että nuoret oppivat sosiaalisia taitoja ja saivat uskallusta puhua vieraita kieliä. Tulevaisuudesta keskusteleminen auttoi kirkastamaan omia oppimistavoitteita ja suunnitelmia.

Norjalainen virkamies Elin Bakkelorentzen kertoo, että kansainvälisistä kokemuksista on ollut hänelle hyötyä henkilökohtaisessa elämässä ja työuralla. Hänestä on tullut sitkeämpi, vahvempi ja uteliaampi. Bakkelorentzen uskoo näiden ominaisuuksien parantavan työsuoritusta.

Linkki verkkojulkaisuun Issuu-palvelussa:
Open the Door to the World : Views on Mobility Guidance from up North

Linkki pdf-versioon:
Open the Door to the World: Views on Mobility Guidance from up North (pdf, 1,87 MB)

(10.4.2015 / LT)