Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

08.10.2012

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

Opiskelun kustannukset vaihtelevat suuresti Euroopassa

Lukukausimaksut ja opiskelun rahoittamiseen tarjolla oleva tuki vaihtelevat melkoisesti eri puolilla Eurooppaa. Tämä käy ilmi Euroopan komission tuoreesta raportista, jossa vertaillaan opiskelun kustannuksia eri maiden korkeakouluissa.

Kalleinta opiskelu on Englannissa, jossa alempaan korkeakoulututkintoon johtavista opinnoista joutuu pulittamaan 6000–9000 puntaa eli jopa 11 500 euroa. Hinnat vaihtelevat Britannian sisälläkin, sillä esimerkiksi Pohjois-Irlannissa lukuvuosi maksaa noin 3500 puntaa, kun taas Skotlannissa lukukausimaksua ei peritä lainkaan.

Euroopassa on 9 maata, jossa eurooppalaiset voivat opiskella ilman lukukausimaksua. Kandidaatin tutkinnon voi suorittaa maksutta Itävallassa, Kyproksella, Kreikassa, Maltalla ja jo mainitussa Skotlannissa; Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa voi ilman maksua opiskella maisteriksi saakka. Myös suurimmassa osassa Saksaa voi opiskella maksutta, sillä lukukausimaksu peritään vain Baijerin ja Niedersachsenin osavaltiossa.

Käytännöt vaihtelevat myös lukukausimaksua perivissä maissa. Alankomaissa, flaaminkielisessä Belgiassa, Bulgariassa, Englannissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Portugalissa, Puolassa, Slovakiassa, Tšekissä ja Turkissa kaikki opiskelijat maksavat lukukausimaksun. Muissa maissa maksua ei peritä kaikilta. Tyypillistä on, että valtion rahoittamissa korkeakouluissa tai valtion stipendeillä opiskelevilta maksua ei peritä. Myös hyvä menestyminen opinnoissa saattaa vapauttaa opiskelijan lukukausimaksuista.

Kaikki maat Islantia ja Norjaa lukuun ottamatta voivat periä lukukausimaksun Euroopan ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Maksun määrittelee tavallisesti oppilaitos, useimmiten se ovat suurempi kuin EU- ja ETA-alueen omille opiskelijoille.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen tulee tavallisesti maisteriopintoja halvemmaksi. Kreikassa, Kyproksella, Maltalla ja Skotlannissa lukukausimaksua peritään vain ylemmän tutkinnon suorittajilta. Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Ranskassa, Sloveniassa, Unkarissa ja Britannian muissa osissa maisterin tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa opiskelevat maksavat kalliimpaa lukukausimaksua kuin kandidaatin tutkintoon opiskelevat.

Komission raportissa todetaan, että myös opiskelijoille myönnettävässä tuessa on suuria eroja maiden välillä. Tukea on hyvin saatavilla niissä maissa, joissa lukukausimaksua ei peritä, kuten Pohjoismaissa, Saksassa ja Skotlannissa. Vastaavasti Bulgariassa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Unkarissa ja Virossa paikalliset opiskelijat saavat vain vähäistä rahallista tukea.

Katsauksen lukukausimaksuista ja opintotuesta on Euroopan komissiolle laatinut Eurydice-verkosto. Katsaus päivitetään tästä lähtien vuosittain.

Katso myös

Opiskelun kustannukset ja rahoitus

Maakohtaista tietoa opiskelusta ulkomailla: Maatieto.net

Muualla verkossa

Raportti opiskelun kustannuksista kokonaisuudessaan: National Student Fee and Support Systems, 2011–12 (pdf)

Euroopan komission lehdistötiedote raportista: Raportin mukaan opiskelukustannuksissa ja opiskelijoille myönnettävässä tuessa on suuria eroja

(8.10.2012 / TL)