Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

13.05.2015

Pohjanmaalta Portugaliin – Opot ulkomailla verkostoitumassa

”Kansainvälisen osaamisen kehittäminen ja eurooppalaisten yhteistyöverkostojen luominen vaatii pitkäjänteistä työtä ja lujaa sitoutumista!”, kiteytti Merja Kuvaja Pohjanmaan opinto-ohjaajien Portugaliin huhtikuussa 2015 suuntautuneen matkan antia. Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua Lissabonissa ja Coimbrassa siihen, miten koulutukseen ja työelämään ohjausta tällä hetkellä hoidetaan ja kehitetään talouskriisin pahoin rasittamassa maassa. Eurooppalainen arki ja todellisuus olivat keskusteluissa läsnä, kun Euroopan äärilaidoilla sijaitsevien maiden edustajat tapasivat Atlantin rannikkomaisemissa.

Yhteiskunnalliset haasteet yhdistävät

Tänä päivänä globaalit kysymykset näkyvät opinto-ohjaajien työssä lähes kaikessa ja haastavat heitä perehtymään myös siihen, mitä muissa maissa tapahtuu ja miten niissä ratkotaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten korkeaa nuorisotyöttömyyttä, lisääntynyttä maahanmuuttoa/maastamuuttoa tai nopeatempoisten rakenneuudistusten seurauksia. Portugalissa nämä ilmiöt ovat talouslaman takia ratkaisevasti vaikuttaneet kansalaisten päivittäiseen elämään, eikä niiltä ole Suomessakaan vältytty. Monet portugalilaiset ovatkin laman alta lähteneet etsimään töitä ja elantoa perheelleen entisistä alusmaistaan, kuten Angolasta ja Brasiliasta, joissa siirtomaa-aikojen peruna yhä puhutaan portugalia virallisena kielenä.

Muuttuneet taloudelliset reunaehdot ovat toisaalta pakottaneet molemmissa maissa pohtimaan sitä, miten uusia toimintatapoja ja ratkaisumalleja olisi mahdollista löytää omien rajojen ulkopuolelta. Juuri sen vuoksi verkostoituminen oman alan toimijoiden kanssa eri puolilla Eurooppaa voi tarjota tuoreita näkökulmia omaan ammatilliseen kehittymiseen ja tilaisuuksia yhteisten hankkeiden käynnistämiseen. Merja toteaakin, että kansainvälinen tietotaito ja monikansalliset verkostot kehittyvät vähitellen, eivätkä ne koskaan ole täysin valmiita, vaan aina voi oppia uutta ja uusiin ihmisiin tutustua, jos vain sellaiseen päättää rohkeasti heittäytyä. Tästä seuraa, että opetushenkilöstöllä on keskeinen rooli kansainvälisyyden näkyväksi tekemisessä oppilaitoksen arkipäivässä yhdessä sen johdon ja opiskelijoiden kanssa.

Oppivelvollisuuden pidentäminen

Oppivelvollisuutta on viime vuosina pidennetty lähes kaikissa Euroopan maissa. Suurin muutos on tapahtunut Portugalissa, jossa oppivelvollisuus on uudistusten jälkeen pidentynyt kolmella vuodella 2000-luvun alusta lähtien ja on nyt nostettu 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden pidentämisen tavoitteena on vähentää koulupudokkaiden määrää ja varmistua siitä, että mahdollisimman moni suorittaa opintonsa kunnialla loppuun. ”Portugalissa oppivelvollisuusiän nosto on valitettavasti heikentänyt nuorten opiskelumotivaatiota. Portugalilaisnuorilla on kiire työelämään, eivätkä he jaksa innostua koulunpenkillä istumisesta. Siksi oppimistulokset usein jäävät odotettua heikommiksi”, Merja sanoo.

Portugalissa on perinteisesti menty nuorena töihin, mikä näkyy maan eurooppalaisittain alhaisena koulutustasona. Iso kysymys onkin, kuinka saada portugalilaisnuoret ymmärtämään opiskelun tärkeys avaimena työelämässä selviytymiseen tulevina aikoina. ”Vastauksia ja ratkaisumalleja näihin haasteisiin portugalilaisohjaajat ja -opettajat ovat lämpimästi tervetulleita hakemaan vaikka meiltä Suomesta, jos niin haluavat”, Merja tiivistää koko Pohjanmaan opinto-ohjaajaseurueen yhteisiä tuntoja.

Teksti: Mika Launikari, CIMO

Kuva: Merja Kuvaja