Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

13.08.2015

1,17 miljoonaa euroa Eritrean korkeakoulutuksen kehittämiseen

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan päätöksellä Eritrea-ohjelman rahoituksen piiriin hyväksyttiin kolme 2-2,5 vuotista korkeakoulujen yhteistyöhanketta. Kaikkiaan tukea myönnettiin yhteensä noin 1,17 miljoonaa euroa. Omarahoitusosuuksineen hankkeiden kokonaisbudjetit ovat yhteensä 1 565 745 euroa.

Ohjelma kehittää yhteyksiä ja yhteistyötä Eritrean korkeakoulusektorin kanssa ja tukee eritrealaisten korkeakoulujen institutionaalisen kapasiteetin vahvistumista. Tavoitteena on myös tukea Eritrean avautumista kansainväliselle yhteistyölle. Ulkoasiainministeriö rahoittaa Eritrea-ohjelman Suomen kehitysyhteistyövaroista ja CIMO toimii ohjelman hallinnoijana.

Nyt rahoitetuissa hankkeissa kehitetään eritrealaisten kumppanikorkeakoulujen opetus- ja tutkimuskapasiteettia geoinformatiikan ja opettajankoulutuksen aloilla sekä vahvistetaan verkko-oppimisen ja -opetuksen resursseja ja palveluita. Hankkeisiin osallistuu 4 eritrealaista korkeakoulua. Suomesta mukana on 4 yliopistoa, joilla kaikilla on pitkä kokemus vastaavista kehitysyhteistyöhankkeista. Hankkeiden edustajat olivat myös mukana marraskuussa 2014 järjestetyllä tutustumis- ja valmistelumatkalla Eritreassa.

Keväällä 2015 järjestetyn avoimen haun tuloksena oli 9 hakemusta, joissa haettiin rahoitusta yhteensä 3,7 miljoonan euron edestä. Hakemukset arvioi ohjelmadokumenttiin kirjattujen arviointikriteerien ja eritrealaisten prioriteettien perusteella viisihenkinen arviointikomitea, joka koostui eritrealaisen National Commission for Higher Educationin, ulkoasiainministeriön ja CIMOn asiantuntijoista. Valintaesityksessä rahoitettavaksi suositettiin arvioinnin perusteella kolmea eniten pisteitä saanutta hanketta.

Hankkeilla vahvistetaan Eritrean koulutussektoria

Eritrean korkeakoulusektori on käynyt läpi suuren muutoksen viime vuosina, kun hallitus hajautti Asmaran yliopiston 7 korkeakouluksi eri puolille maata vuonna 2004. Tämän jälkeen opiskelijoiden määrä on lähes kolminkertaistunut. Suhteellisen nuorien korkeakoulujen tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri sekä maisteri- ja tohtoriohjelmat kaipaavat kehittämistä. Pulaa on lisäksi muun muassa pätevästä henkilökunnasta sekä opetusmateriaaleista.

Koulutussektorin ja inhimillisen kapasiteetin vahvistaminen on yksi Eritrean hallituksen strategisista painopisteistä. Rahoitettavien hankkeiden toivotaan tukevan korkeakoulutuksen laadun ja saavutettavuuden lisäksi myös laajemmin maan koulutussektorin kehitystä, tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyntämistä ja osaavan työvoiman tuottamista työmarkkinoille.

Lista rahoitettavista hankkeista (pdf)

Lue lisää

Eritrea-ohjelmasta (englanniksi)

Eritrea-ohjelman ensimmäinen haku herätti odotetusti kiinnostusta (18.5.2015)

Suomi ja CIMO kehittävät uutta rahoitusohjelmaa Eritrean kanssa (11.12.2014)

(13.8.2015 / VL)