Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

24.05.2016

CIMOn korkeakoulusektorin Venäjä-toimintaa arvioidaan

CIMO on käynnistänyt korkeakoulusektorin Venäjä-toimintojaan koskevan ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti.

Tukena toimii ohjausryhmä, jossa kotimaisina jäseninä ovat opetusneuvos Erja Heikkinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, koulutuspäällikkö Tapani Kaakkuriniemi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista, rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulusta ja vararehtori Riitta Pyykkö Turun yliopistosta. Lisäksi ohjausryhmässä on edustajat CIMOn sisarorganisaatioista Saksasta (DAAD) ja Norjasta (SIU).

Arvioinnissa keskitytään erityisesti FIRST- ja Venäjä-pilottiohjelmiin. CIMOn Venäjä-toimintoihin kuuluvat lisäksi Talvikoulu, Venäjän valtion apurahat, Venäjällekin kohdentuva tuki Suomen kielen ja kulttuurin opetukselle ulkomaisissa yliopistoissa sekä joka toinen vuosi järjestettävä suomalaisten ja venäläisten korkeakoulujen yhteistyöseminaari.

”Tuessamme Venäjä-yhteistyölle ei ole ennakoitavissa suuria muutoksia lähivuosina. Kuitenkin muuttuva yhteistyöympäristö ja molempien maiden voimakkaassa kehityksessä oleva korkeakoulusektori asettavat tarpeita tarkastella Venäjä-toimintojamme”, kertoo korkeakoulutuksen toimialajohtaja Juha Ketolainen.

”Arvioinnilla haetaan vastauksia kysymyksiin siitä, millaisella roolilla meidän olisi jatkossa syytä edistää ja tukea korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä ja miten Venäjään keskittyviä tuki-instrumenttejamme tulisi kokonaisuutena kehittää. ”

Arvioinnin määräaika on kuluva vuosi, joten johtopäätöksiä ja suosituksia Venäjä-toiminnan kehittämisestä odotetaan loppuvuodesta.

(24.5.2016 / MA)