Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

18.05.2015

Eritrea-ohjelman ensimmäinen haku herätti odotetusti kiinnostusta

Eritrea-ohjelman ensimmäisen haun tuloksena oli yhdeksän hakemusta. Rahoitusta haettiin yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan tukea on jaettavana noin 2 miljoonaa euroa.

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista rahoittamassa ohjelmassa kehitetään yhteyksiä ja yhteistyötä Eritrean korkeakoulusektorin kanssa ja tuetaan eritrealaisten korkeakoulujen institutionaalisen kapasiteetin vahvistamista 1–3-vuotisissa Suomen ja Eritrean korkeakoulujen välisissä yhteistyöhankkeissa.

Hakemuksista seitsemän tuli yliopistoista ja kaksi ammattikorkeakouluista. Kahdeksan oli seurausta CIMO:n järjestämästä tutustumis- ja verkostoitumismatkasta Eritreaan marraskuussa 2014, jolle osallistui avoimen haun jälkeen kymmenen edustajaa eri suomalaisista korkeakouluista. Hakijoista seitsemälle on aiemmin myönnetty joko HEI ICI - tai North–South–South-rahoitusta.

Mukana on monipuolisesti eri aloja, eritrealaisten kumppanien prioriteetteja mukaillen. Tukea haettiin mm. opettajankoulutuksen, sosiaali- ja terveysalan, korkeakouluhallinnon, metsätieteiden, tekniikan alan ja maantieteiden kehittämiseen Eritrean korkeakouluissa.

Hakemusten laatuarvioinnin tekevät CIMO, ulkoasiainministeriö ja eritrealaiset asiantuntijat. Päätös rahoitettavista hankkeista on tarkoitus tehdä ulkoasiainministeriön Itä- ja Länsi-Afrikan yksikössä kesäkuun alun aikana.

Lue lisää

Eritrea-ohjelmasta (englanniksi)

Suomi ja CIMO kehittävät uutta rahoitusohjelmaa Eritrean kanssa (11.12.2014)

(18.5.2015 / VL)