Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

07.04.2016

Eritrean opetusministeri Semere Russom. Kuvat: Ville Asikainen / Kirkon Ulkomaanapu

Eritrean opetusministeri vieraili Suomessa

Eritrean opetusministeri Semere Russom vieraili delegaatioineen Suomessa tutustumassa koulutusjärjestelmään ja koulutusalan eri toimijoihin. Samalla järjestettiin yleisöseminaari ”Reaching Quality Education Together – Visions for Finnish–Eritrean Cooperation”, joka kokosi noin 80 osallistujaa Suomesta ja osin myös muualta Euroopasta.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä CIMO, Kirkon Ulkomaanapu, ulkoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Eritrea on hauras valtio, jonka hallitus on vasta viime vuosina alkanut avautua kansainväliselle yhteistyölle.

Suomi tukee Eritrean koulutussektorin kehitystä rahoittamalla 5 korkeakoulutuksen kapasiteetinvahvistamishanketta. Syksyllä 2015 käynnistyneen Eritrea-ohjelman tuella parannetaan korkeakoulutuksen laatua ja sen piiriin pääsyä vahvistamalla opetus- ja tutkimusinfrastruktuuria, kehittämällä maisteriohjelmia ja tukemalla korkeakoulujen henkilökunnan osaamista.

Laadukas koulutus nähdään osaksi kestävää kehitystä, jota Suomi haluaa kehityspolitiikallaan tukea. Ohjelmaa pidetään hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka kehitysyhteistyöllä pyritään vaikuttamaan pakolaisuuden perimmäisiin syihin.

Koulutus auttaa Eritreaa kehittymään

”Koulutus on politiikassamme tärkeällä sijalla sillä se luo pohjaa koko yhteiskunnan kehitykselle”, kertoi opetusministeri Semere Russom puheessaan. ”Suomen tarina koulutuksen avulla kehittyneenä yhteiskuntana voi toimia tässä inspiraationa.” Suomen ja Eritrean välisen yhteistyön ministeri näki onnistuneena.

Tilaisuudessa puhunut ulkoministerin erityisedustaja Pekka Haavisto toi esille Suomen ja Eritrean samankaltaisuuksia: ”Kummankin historiasta löytyy sotakokemuksia. Sitkeyttä ja riippumattomuutta arvostetaan molemmissa maissa.” Haavisto teki aloitteen Eritrea-yhteistyöstä toimiessaan kehitys- ja omistajaohjausministerinä.

Kehitysyhteistyössä keskeinen omistajuuden periaate eli avunsaajamaan aktiivinen rooli näkyy Eritreassa erityisen voimakkaana.

Ulkoministerin erityisedustaja Pekka Haavisto seuraa Eritrea-yhteistyötä edelleen tiiviisti.

Onnistuminen vaatii motivaatiota, tämä korostui useassa puheenvuorossa. Suomen ja Eritrean välisessä yhteistyössä molemminpuolinen motivaatio näkyy myös vilkkaassa yhteydenpidossa ja vierailuina.

Yhteistyö Suomen ja Eritrean välillä on ainutlaatuinen avaus. Sen myötä moni muu maa on kiinnostunut yhteistyöstä Eritrean kanssa: seminaarissa Saksan kehitysministeriön Itä-Afrikan alueosaston johtaja Ralf-Matthias Mohs kertoi Saksan kohdistavan 250 miljoonaa euroa UNESCOlle tukemaan Eritrean kehitystä.

Opettajankoulutuksesta ruokaturvaan

Myös Eritrea-ohjelman korkeakouluhankkeet esittelivät toimintaansa ministerille. Hankkeissa kehitetään ja vahvistetaan maan ruokaturvaa, kirjastopalveluita, opettajankoulutusta, geoinformatiikan opetusta sekä verkko-oppimisen ja -opetuksen resursseja.
Hankkeisiin osallistuvat Aalto-yliopisto, Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot ja sekä 4korkeakoulua Eritreasta. Alku on sujunut menestyksekkäästi ja työ jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Ulkoministeriö rahoittaa Eritrea-ohjelman Suomen kehitysyhteistyövaroista. CIMO toimii ohjelman hallinnoijana eli vastaanottaa hakemukset, päättää rahoituksesta ja seuraa hankkeiden toteutumista.

Lue lisää

Eritrea-ohjelman hankkeista (englanniksi)

Higher education cooperation between Eritrea and Finland (jpg)

Suomi kehittää Eritrean korkeakoulutusta yli 2 miljoonalla eurolla (15.12.2015)

(7.4.2016 / SP)