Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

06.06.2013

Harjoittelun apurahoista päätös – englanninkieliset maat edelleen hakijoiden suosikkeja

Harjoitteluohjelmien kevään hausta on tehty päätökset. Paikkoja oli jaossa aiempaa reippaasti vähemmän, hakijoita kaikkiaan lähes saman verran kuin edellisinä vuosina. Yhteensä maailmalle lähtee CIMOn kautta harjoitteluun 207 opiskelijaa tai vastavalmistunutta. Hakijoiden ykkössuosikki oli Suomen edustusto Washingtonissa, jonne haki 83. Apurahoja kevään hauissa oli jaettavana yli 500 000 euroa.

CIMOn maaohjelmassa on haettavana eri alojen harjoittelupaikkoja EU:n ulkopuolisissa maissa. Viime vuosina paikkoja on ollut tarjolla Kiinassa, Intiassa, Venäjällä, Argentiinassa, Chilessä ja Perussa. CIMOn ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot etsivät jatkoon valituille hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja, joten paikoista ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja kuvauksia. Tänä vuonna maaohjelmaan haki yhteensä 183 opiskelijaa tai vastavalmistunutta.

Määrä on pienempi kuin aiempina vuosina johtuen lähinnä Kiinaan ja Intiaan hakeneiden määrän laskusta. Pienemmän hakijamäärän vuoksi harjoittelijoita voitiin valita jatkoon suhteellisesti suurempi joukko hakeneista. Yleensä noin 25–30 % hakijoista on päässyt jatkoon, nyt esivalittujen määrä oli noin 50 %. Syynä hakijamäärän laskuun saattaa olla aiempien vuosien kova kilpailu Aasian harjoittelupaikoista, mikä on voinut vaikuttaa hakijoiden halukkuuteen hakea Aasian paikkoihin.

Ammattikorkeakoulutaustaisten hakijoiden määrä CIMOn Intian harjoitteluohjelmaan oli erittäin pieni vaikka Intian harjoitteluohjelma tarjoaa erittäin hyviä harjoittelumahdollisuuksia juuri ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Harjoittelu CIMOn maaohjelmissa mahdollistaa opintoihin liittyvän harjoittelun paikallisessa organisaatiossa julkisella tai yksityisellä sektorilla. Vuosittain on yleensä tarjolla noin 100 harjoittelupaikkaa, ja harjoittelijoille maksetaan apurahoina yhteensä noin 200 000 euroa.

Edustustopaikat ja Finnpro vetovoimaisia

Organisaatio-ohjelmassa haettavana oli yhteensä 59 paikkaa mm. Suomen edustustoissa, tiede- ja kulttuuri-instituuteissa, Finpron toimistoissa ja kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa. Hakemuksia näihin paikkoihin saapui yli tuhat. Suosituimpia kohteita olivat Suomen edustustot (keskimäärin 33,6 hakemusta paikkaa kohden), toisena olivat Finpron toimistot (19,3 hakemusta/paikka) ja kolmantena Kulttuuri- ja tiedeinstituutit (14,9 hakemusta/paikka). Sama hakija voi hakea kahteen toimipisteeseen.

Yksittäisistä paikoista suosituimpia olivat Suomen edustusto Washingtonissa (83 hakemusta), Finpro Stamford (58), Finpro Lontoo (57) ja Suomen edustusto Nairobissa (48). Finpron Kiinan ja Etelä-Korean paikat ovat pitkään olleet suosiossa noin 30 hakemuksen määrillä toimistoa kohden.

Organisaatio-ohjelman haku toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä on tarjolla yleensä suunnilleen vastaava määrä paikkoja. Apurahoina kevään haussa myönnettiin yli 300 000 euroa.

IASTE liikuttaa tekniikan alan opiskelijoita

Tekniikan alan IAESTE-ohjelmassa paikkoja oli haettavana lähes puolet vähemmän kuin viime vuonna, mutta hakijamäärä laski vain hiukan. Suomalaisten haettavana oli 48 paikkaa ja hakijoita näihin 122. Viime vuonna paikkoja oli haussa 87 ja hakijoita 162. IAESTE-ohjelmassa ei myönnetä apurahoja, vaan työnantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa.

Harjoittelun kesto CIMOn ohjelmissa vaihtelee maaohjelman kolmesta kuukaudesta organisaatioohjelman kuuteen kuukauteen. Apurahan määrä riippuu kohdemaasta, mutta keskimäärin harjoittelijalle maksetaan noin 1000 euroa kuukaudessa. Apuraha on tarkoitettu kattamaan matkustus-, asumis- ja elinkustannuksia kohdemaassa.

Katso myös

Kansainvälinen harjoittelu

Harjoittelun tilastoja

(6.6.2013 / MK & VZ)