Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

15.06.2012

HEI ICI -ohjelmalle kolmivuotinen jatkokausi

Ulkoasiainministeriö on tehnyt päätöksen suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen yhteistyöhankkeita tukevan HEI ICI -ohjelman uudesta kaudesta vuosiksi 2012–2014. Samalla budjetti kasvoi pilottikauteen 2009–2011 nähden lähes kaksinkertaiseksi, 10,5 miljoonaan euroon.

Uuden ohjelmakauden painopisteitä ovat Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti toiminnan tukeminen Suomen pitkäaikaisten kumppanimaiden lisäksi Afrikan ja Aasian vähiten kehittyneissä maissa sekä hankkeiden kytkeytyminen tiiviimmin kumppanimaiden, -alueiden ja korkeakoulujen omiin kehitystavoitteisiin ja ulkoasiainministeriön maaohjelmiin. Lisäksi pyritään vahvistamaan etelän kumppanikorkeakoulujen sitoutuneisuutta ja omistajuutta.

Seuraava hakukierros avataan syksyllä 2012. CIMO tiedottaa tarkemmasta aikataulusta ja haun yksityiskohdista elo–syyskuussa.

HEI ICI tukee korkeakoulujen kapasiteetin kehittämistä

HEI ICI -ohjelman tavoitteena on edistää etelän korkeakoulujen hallinnollista ja opetuksellista kapasiteettia sekä tukea kumppanimaiden korkeakoulujen omia kehittämishankkeita. Yhteistyöhankkeita voi toteuttaa kaikissa niissä kehitysmaissa, jotka ovat OECD:n määritelmän mukaan kelpoisia julkisen kehitysrahoituksen (Official Development Assistance, ODA) vastaanottamiseen.

Kaudella 2009–2011 tukea myönnettiin hankkeisiin, jotka tähtäsivät kehitysmaiden korkeakoulujen perustoimintojen vahvistamiseen, hallintorakenteiden, työmenetelmien ja palvelurakenteen uudistamiseen, opetusohjelmien ja -menetelmien kehittämiseen, tietojärjestelmien ja kirjastojen uudistamiseen sekä opetushenkilöstön vertaisoppimiseen, asiantuntijuuden kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen.

Ohjelmasta rahoitettiin yhteensä 15 hanketta, kokonaiskooltaan enimmillään 500 000 euroa. Hankkeet ovat kestoltaan 1–2-vuotisia ja käynnissä vuoden 2012 loppuun asti.

CIMOn kehitysyhteistyötoiminta vahvistuu

Globaali vastuu on yksi CIMOn strategisista painopisteistä, jonka tavoitteena on tukea yleisten kehitystavoitteiden saavuttamista sekä edistää liikkuvuutta ja yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa. HEI ICI -ohjelman jatkokauden ja kasvavan budjetin myötä CIMOn kehitysyhteistyötoiminta vahvistuu entisestään.

HEI ICI -ohjelman lisäksi CIMOssa on hallinnoitu vuodesta 2004 lähtien ulkoasiainministeriön rahoittamaa North–South–South-ohjelmaa, josta tuetaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta, verkostoitumista sekä intensiivikursseja suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välillä. Uudistunut harjoittelupaikkatarjonta kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa sekä Afrikan koulutussektorin kehittämisjärjestön ADEAn suomalaisosallistumisen hallinnointi CIMOssa tukevat myös osaltaan tavoitetta globaalin vastuun edistämisestä.

Lue lisää

(15.6.2012 Ulkoasiainministeriö & CIMO)