Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

26.02.2015

Korkeakoulujen Erasmus-liikkuvuus kasvoi maltillisesti

Erasmus-ohjelman kautta Suomesta vaihtoon lähteneiden määrä kasvoi lukuvuonna 2013–2014 yhteensä 52 henkilöllä. Lähtijöitä oli kaikkiaan 7 582, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

Merkittävää on, että määrä kasvoi, vaikka käytettävissä olevan EU-tuen määrä oli 0,4 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä lukuvuonna. Yhteensä EU-tukea myönnettiin Erasmus-vaihtoihin 9,3 miljoonaa euroa.

Tukipotin pieneneminen näkyi sen sijaan siinä, että yksittäiset vaihtoapurahat olivat hieman edellisvuotta pienempiä.

Erasmus-opiskelijavaihdon keskimääräinen kuukausiapuraha oli 241 € (edellisvuonna 262 €) ja Erasmus-harjoittelijoiden kuukausiapuraha 340 € (366 €). Erasmus-opettajavaihdon keskimääräinen apuraha oli 517 € vaihtoa kohti (566 €) ja henkilökuntavaihdon 467 € (501 €).

Vaihtoon lähtee useimmiten naisopiskelija

Erasmus-opiskelijavaihtoon osallistui yhteensä 4 338 ja Erasmus-harjoitteluun 1 230 opiskelijaa.

Opiskelijavaihtoon lähtijöistä hieman yli puolet oli yliopisto-opiskelijoita, mutta harjoittelijoista huomattava enemmistö oli ammattikorkeakouluopiskelijoita. Naiset ovat miehiä innokkaampia lähtemään vaihtoon: 63 % opiskelijavaihtoon ja peräti 74 % harjoittelijavaihtoon lähteneistä oli naisia.

Suomalaisten suosituimmat Erasmus-opiskelijavaihdon kohdemaat olivat Saksa, Iso-Britannia, Espanja ja Ranska. Erasmus-harjoittelun suosituimmat kohdemaat olivat Espanja ja Saksa, jonka jälkeen tuli Iso-Britannia.

Osallistuvien kolmansien maiden kansalaisten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Lukuvuonna 2013–2014 heitä oli jo 10 % kaikista Erasmus-ohjelman kautta liikkuneista opiskelijoista (lkv 2012–2013: 8 %).

Noin puolet Suomesta opiskelijavaihtoon lähtevistä korkeakouluopiskelijoista liikkuu Erasmus-apurahalla.

Ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja aktiivisempia opettaja- ja henkilökuntavaihdoissa

Erasmus-opettajavaihtoon lähti 1 150 opettajaa, mikä on 18 enemmän kuin vuotta aiemmin. Erasmus-henkilökuntavaihtoon lähtijöiden määrä puolestaan laski 38:lla edellisvuoden huippulukemasta ollen nyt 864.

Ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja aktiivisempia opettaja- ja henkilökuntavaihdossa: 67 % sekä opettajista että henkilökuntavaihtoon lähteneistä oli ammattikorkeakouluista. Edellisvuoteen verrattuna ammattikorkeakoulut ovat vankistaneet etumatkaansa opettajavaihdoissa (osuus silloin 63 %), kun taas yliopistot ovat kasvattaneet osuuttaan henkilökuntavaihdoista (nyt osuus 33 %, kun se edellisvuonna oli 28 %).

Naiset olivat aktiivisempia myös näissä vaihdoissa, vaikkakin opettajavaihdossa sukupuolien väliset erot ovat kaikkein pienimmät 55 %:n lähtijöistä ollessa naisia.

Suomalaisten suosituimmat Erasmus-opettajavaihdon kohdemaat olivat Saksa, Espanja, Iso-Britannia ja Alankomaat. Henkilökuntavaihtoja suuntautui eniten Iso-Britanniaan, Saksaan ja Alankomaihin.

Erasmus-vaihto Suomesta ulkomaille lkv 2012–2013 lkv 2013–2014 Muutos
Opiskelijavaihto 4 258 4 338 +80 / 2 %
Harjoittelijavaihto 1 238 1 230 -8 / -0,6 %
Opettajavaihto 1 132 1 150 +18 / 1,6 %
Henkilökuntavaihto 902 864 -38 / -4,2 %

Jäähyväiset intensiivikursseille

Lukuvuosi 2013–2014 oli Erasmus-intensiivikurssien viimeinen vuosi. Intensiivikursseja on järjestetty ohjelmassa 1990-luvun alusta lähtien.

EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmassa 2007–2013 kursseja järjestettiin Euroopassa vajaa 3 000. Suomalaiset korkeakoulut ovat olleet aktiivisia sekä koordinaattoreina (146 intensiivikurssia 2007–2013) että partnereina.

Erasmus-intensiivikurssit ovat tarjonneet korkeakouluille mahdollisuuden sellaisten, usein monialaisten erityisaiheiden opettamiseen, joita korkeakoulu ei olisi voinut välttämättä tarjota omin voimin. Kurssit ovat tuoneet lyhyeksi ajanjaksoksi yhteen opiskelijoita ja opettajia eri maista ja antaneet myös mahdollisuuden matalan kynnyksen kansainvälistymisteen.

Ammattikorkeakoulut järjestivät valtaosan intensiivikursseista

Lukuvuonna 2013–2014 suomalaiskorkeakoulut toteuttivat 22 intensiivikurssia. Näistä neljää koordinoi yliopisto ja 18:a ammattikorkeakoulu. Tämä näkyy myös opintojen tasossa: osallistuneista opiskelijoista valtaosa (74 %) suoritti alempaa korkeakoulututkintoa.

Kursseille osallistui 785 opiskelijaa ja 228 opettajaa. Osallistujista viidennes oli suomalaisia. Opiskelijoista miesten osuus oli 45 %, mikä on enemmän kuin vaihdoissa; opettajista taas puolet oli miehiä, puolet naisia.

Opiskelijoista ja opettajista yli 90 % oli tyytyväisiä kursseihin. Huomattavaa on, että opiskelijat uskoivat osallistumisensa palvelevan myös tulevaa urakehitystään, opettajat taas kertoivat kurssin kohentaneen myös omaa työtyytyväisyyttään ja -motivatiotaan sekä hyödyttäneen lisäksi kotikorkeakoulua.

Erasmus+ -ohjelmassa
intensiivikurssien tapaisia liikkuvuustoimintoja voi järjestää osana esim. strategisia kumppanuushankkeita tai Knowledge Alliance -hankkeita.

Lue lisää

Erasmus+ -ohjelmasta korkeakoulutukselle

Opiskelijat uskovat Erasmus-vaihtojen hyödyttävän tulevalla työuralla (26.2.2015)
Tilastoja opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan kansainvälisesta liikkuvuudesta

(26.2.2015 / AK & OJ)