Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

30.05.2012

CIMOn johtaja Pasi Sahlberg toivoi tasavertaisia mahdollisuuksia kansainvälistyä.

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät keräsi ennätysyleisön Lahteen

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät 21.–23.5. keräsi lähes 500 osallistujaa korkeakouluista ympäri Suomen aurinkoiseen Lahteen.

”Maailmanlaajuisesti on harvinaista, että maan korkeakouluväki kokoontuu yhdessä keskustelemaan ja verkostoitumaan avoimesti tämänkaltaiselle yhteistyöfoorumille”, kertoi järjestelytoimikunnan jäsen, korkeakoulutuksen toimialajohtaja Juha Ketolainen CIMOsta.

Lahden ammattikorkeakoulun, Lahden yliopistokeskuksen ja CIMOn järjestämät korkeakoulujen kansainvälisten asioiden vuosittaiset kevätpäivät pidettiin Fellmanniassa ja Sibelius-talolla.

PISA-menestys nostaa korkeakoulutuksenkin mainetta

Avajaistilaisuudessa puhunut Helsingin yliopiston professori Hannele Niemi käsitteli PISA-tulosten takana olevia suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystekijöitä. PISAn kautta tullut koulutusjärjestelmän hyvä maine heijastuu myös suomalaisen korkeakoulutuksen arvostukseen maailmalla.

Hannele Niemen mukaan tärkeä perusta on korkeatasoinen opettajankoulutus. Suomessa opettajat ovat suorittaneet maisterintutkinnon kun monissa muissa maissa tyypillinen koulutus on alempi korkeakoulututkinto. Suomalaisopettajat osaavat kehittää ja analysoida omaa työtään ja huomioida oppilaiden erityispiirteet opetuksessaan.

”Muualla maailmalla harvinainen lämmin kouluruoka symboloi samalla kokonaisvaltaista ja tasavertaista lapsen kasvusta ja oppimisesta huolehtimista, mihin koulujärjestelmämme perustuu”, Niemi sanoi.

Hallitusohjelmassa asetetuista tavoitteista, korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian toteutumisen tilasta sekä yhteiseen eurooppalaisen korkeakoulutusalueeseen tähtäävän Bolognan prosessin etenemisestä kertoi opetusneuvos Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hän korosti valintojen merkitystä korkeakouluissa niin kansainvälistymisen painopisteiden kuin strategisten kumppanuuksien osalta.

Kevätpäivät koostuivat luennoista, sessioista, infoista ja round table -keskusteluryhmistä. Ohjelmaa oli tarjolla paikoin jopa yhdeksässä rinnakkaisessa salissa.

Kansainvälistymistä kaikille?

Suomalaisten opiskelijoiden halukkuutta ulkomaille lähtöön auttaa merkittävästi opintotukijärjestelmä, vaihto-ohjelmien apurahojen ohella. Avainasemassa ovat myös korkeakoulun hyvät kansainväliset kontaktit yhteistyökumppaneihin ympäri maailmaa.

”Vaikuttaa kuitenkin siltä, että suomalaisopiskelijoiden liikkuvuutta voi olla vaikea enää kasvattaa, vaikka tavoitteena onkin saada kaikki korkeakouluopiskelijat kansainvälistymiseen mukaan. Jos ei opiskelija lähde jostakin syystä ulkomaille, hän voi kotikansainvälistyä esimerkiksi osallistumalla täällä vieraskieliseen opetukseen”, vastaava asiantuntija Irma Garam CIMOsta kertoi.

Yhteiskunta hyötyy

Kansainvälistymisestä keskusteltiin vilkkaasti myös yhteiskunnallisen hyödyn kannalta. Esimerkiksi ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden avulla tutkimusryhmät ja elinkeinoelämä voivat saada arvokkaita yhteyksiä ja kykyjä omiin kansainvälistyviin työvoimatarpeisiinsa. Korkeakoulujen kansainvälistyminen tuleekin nähdä laajasti osana yhteiskuntamme kansainvälistymistä, loppupaneelissa todettiin.

Korkeakoulujen kansainvälistymiselle asetetut maakohtaiset painopisteet näkyivät kevätpäivien ohjelmassa mm. Kiinan, Venäjän sekä Brasilian erityiskysymyksiä käsittelevien esitysten kautta.

Alan ammattilaisille yhteiset tapaamiset antoivat runsaasti ajankohtaista tietoa, kokemuksia hyvistä käytännöistä ja mahdollisuuden verkostoitua.

Lapin korkeakoulut ja CIMO järjestävät seuraavat kevätpäivät Levillä ensi vuoden toukokuussa.

Sibeliustalon pääaula toimi kohtaamispaikkana tauoilla.

Katso myös

Kevätpäivien sivut Lahden ammattikorkeakoulun verkkopalvelussa

Kevätpäivät CIMOn verkkopalvelussa

(31.5.2012 Teksti: Anne Antila, Lahden yliopistokeskus & Virve Zenkner, CIMO Kuvat: Ilkka Siitari)