Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

25.02.2015

Korkeakoulujen Venäjä-yhteistyö kasvussa FIRST-ohjelmassa

Poliittisesta tilanteesta huolimatta FIRST-ohjelma liikuttaa yhä enemmän opiskelijoita ja opettajia Suomesta Venäjälle ja Venäjältä Suomeen, kertovat korkeakoulujen lukuvuodelta 2013–2014 raportoimat luvut.

FIRST (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Programme) edistää Suomen ja Venäjän lähialueiden korkeakoulujen yhteistyötä. Ohjelman avulla tuetaan Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä yhteisten intensiivikurssien järjestämistä.

Lukuvuonna 2013–2014 opiskelijavaihtojen määrä on pysynyt edelliseen vuoteen verrattuna miltei samana. Maiden välillä liikkui yhteensä 347 opiskelijaa, joista 101 Suomesta. Vuosien mittaan määrät ovat olleet nousussa sekä Suomesta Venäjälle lähtevien että Venäjältä Suomeen saapuvien opiskelijoiden osalta. Paino säilyi Venäjältä saapuvissa opiskelijoissa, joita oli 246. Opiskelijavaihto (yli 3 kk) on näin ollen kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

Opettajaliikkuvuuksien määrä on niinikään kasvanut tasaisesti jo usean vuoden ajan. Lukuvuoden 2013–2014 aikana ohjelman kautta liikkui ennätysmäärä opettajia, 176 opettajaa, kun edellisenä lukuvuonna opettajavaihtoja oli yhteensä 158. Määrien kasvu koski sekä lähteviä että saapuvia opettajia.

Intensiivikurssit innostavat opiskelijoita Venäjälle

Intensiivikurssien kysyntä on ollut toiminnon alusta lähtien paljon suurempaa kuin myönnettävissä olevan tuen määrä. Rahoitusta on pyritty hiljalleen lisäämään: lukuvuonna 2013–2014 tukea sai 11 intensiivikurssia. Intensiivikurssit järjestetään poikkeuksetta aina Venäjällä, ja vuoden 2013–2014 kursseille osallistui yhteensä 237 opiskelijaa ja 66 opettajaa. Opiskelijoista 128 ja opettajista 29 oli suomalaisia.

FIRST-verkostojen koordinaattorit tapasivat joulukuussa CIMOssa. Reilun parinkymmenen koordinaattorin voimin todettiin, että – poliittisesta tilanteesta huolimatta – FIRST-ohjelman kautta liikkuneiden määrä on säilynyt ennallaan ja jopa kasvanut viimeisen vuoden aikana. Yhteensä ohjelmaan osallistui 826 henkeä lukuvuoden 2013–2014 aikana.

FIRST-ohjelman merkitys suomalais-venäläisessä korkeakoulutusyhteistyössä on suuri. Jopa 40 % maiden välisistä liikkuvuuksista tapahtuu ohjelman kautta”, kertoo ohjelma-asiantuntija Outi Jäppinen CIMOsta. Ohjelmassa on saatu suhteellisen pienin varoin monipuolista toimintaa ja hyviä tuloksia aikaan.

Valtaosa suomalaisista korkeakouluista on mukana ohjelmassa. FIRST on toiminut reilut kymmenen vuotta ja sitä rahoittavat CIMO sekä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää

FIRST-ohjelmasta

Faktaa Express 6A/2013: Venäjä ja korkeakoulujen opiskelijavaihto: tarkastelussa FIRST-ohjelma

Facts Express 6B/2013: Student mobility between Finland and Russia: Reviewing the FIRST programme

(25.2.2015 / OJ)