Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

31.05.2016

Korkeakoulujen Venäjä-yhteistyöhön 582 000 euroa FIRST-ohjelmasta

Lukuvuodelle 2016–2017 myönnettiin tukea yhteensä 582 180 euroa. Sillä mahdollistetaan 190 opiskelijan ja 123 opettajan vaihtojakso sekä 11 intensiivikurssia.

Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Progamme FIRST tukee opiskelija- ja opettajavaihtoja Suomen ja Luoteis-Venäjän* korkeakoulujen välillä sekä Venäjällä järjestettäviä intensiivikursseja.

Tukea haki 28 ja sai 25 verkostoa. Näistä 15:tä koordinoi ammattikorkeakoulu ja 10:tä yliopisto. Ohjelmasta on joka vuosi haettu huomattavasti enemmän tukea kuin mitä on voitu myöntää, tälläkin kertaa tukea haettiin yhteensä lähes n 1,8 miljoonaa euroa.

Venäjä yhä kiinnostava kohde

Vaikka EU-pakotteilla on ollut suomalaisyritysten toimintaan Venäjällä paljonkin vaikutuksia, korkeakouluyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä ja sen reunaehdot ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina.

”Monet korkeakoulut toteavat Venäjä-yhteistyön olevan yhä tärkeää. Maa kiinnostaa edelleen myös suomalaisopiskelijoita, FIRST-vaihdoissa on ollut vain hienoista laskua”, kertoo ohjelma-asiantuntija Outi Jäppinen CIMOsta.

”Opiskelijoiden kiinnostus vaihtoihin Venäjällä tuntuu olevan ilmiö, jonka vaihtelua ja suuntaa on vaikea ennustaa. Vaikka joissain FIRST-verkostoissa liikkuvuus on vähentynyt, tämä ei ole koske kaikkia korkeakouluja. Opiskelijoiden kohdalla päätökseen lähteä Venäjälle vaikuttavaa oman alan tulevaisuudennäkymät Venäjän suhteen ja jopa omalla opiskelupaikkakunnalla vallitseva ilmapiiri Venäjä-yhteistyötä kohtaan”.

”Opettajien kohdalla korkeakoulujen tiukka talous ohjaa yhä strategisempaan yhteistyöhön, eikä FIRST- apuraha aina riitä kattamaan kaikkia kuluja, mikä voi vähentää innokkuutta vaihtoon.”

Ruplan heikkeneminen heikentää puolestaan venäläisten mahdollisuuksia tulla Suomeen vaihtoihin.

Intensiivikurssit houkuttavat suomalaisopiskelijoita Venäjälle

Intensiivikurssit ovat olleet hyvin kilpailtu yhteistyön muoto ja niiden kautta myös suomalaisopiskelijat ovat aktiivisesti hakeutuneet Venäjälle. FIRST-intensiivikurssien puitteissa tuetaan ainoastaan suomalaisten opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta Venäjälle, joten ne tasapainottavat vaihtovirtoja Suomen ja Venäjän välillä.

Tuettavien 11 intensiivikurssin aiheet ovat moninaisilta aloilta, edustettuina ovat mm. liiketalous, historia- ja yhteiskuntatieteet, kasvatustiede, sosiaaliala sekä teknilliset alat. Kursseja tullaan järjestämään Pietarissa, Petroskoissa ja Pihkovassa (Pskov).

Tuen jakaantuminen
Toiminto Tuki (€) Osuus (%)
Opiskelijaliikkuvuus (190 opiskelijavaihtoa) 415 680 71,4
Opettajaliikkuvuus (123 opettajavaihtoa) 61 500 10,6
Intensiivikurssit (11 kurssia) 105 000 18
Yhteensä 582 180 100

*) Luoteis-Venäjään kuuluvat Karjalan ja Komin tasavallat, Arkangelin, Vologdan, Kaliningradin, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueet sekä Pietari ja Nenetsia.

Rahoitettavat verkostot ja intensiivikurssit

Lue lisää

FIRST-ohjelmasta

Faktaa Express 6A/2013: Venäjä ja korkeakoulujen opiskelijavaihto: tarkastelussa FIRST-ohjelma

(31.5.2016 / OJ)