Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

14.05.2012

Annika Sundbäck CIMOsta toivotti tervetulleeksi yhden seminaarin pääpuhujista, ADEAn korkeakoulutyöryhmän koordinaattori Alice Lampteyn.

Korkeakoulutus vahvistaa kehitysmaiden kapasiteettia

CIMOn seminaari The Role of Higher Education in Capacity Building in Developing Countries kokosi Finlandia-talolle liki 200 osallistujaa. Paikalla oli korkeakoulujen ja julkishallinnon ohella myös kehitysmaiden edustajia sekä ensimmäistä kertaa kansalaisjärjestöjä.

Kehityspoliittisen osaston päällikkö Jorma Julin ulkoasianministeriöstä esitteli korkeakoulutuksen näkökulmasta Suomen kehityspoliittista toimenpideohjelmaa, jonka valtioneuvosto vahvisti helmikuussa 2012. ”Korkeakoulutus on ohjelmassa aiempaa enemmän esillä”, Julin kertoi. ”Korkeakoulutus rakentaa tietoyhteiskuntaa myös kehitysmaissa ja sillä on merkittävä rooli muidenkin koulutusasteiden kapasiteetin kehittämisessä. Suomalaiskorkeakouluilla on lisäksi paljon tarvittavaa ympäristöosaamista.”

Kehityspoliittisen toimenpideohjelman läpileikkaavana periaatteena on, että toiminnan omistajuus on aina kumppanina olevassa kehitysmaassa. Omistajuuden nosti seminaarissa painokkaasti esille myös INHEAn (International Network for Higher Education in Africa) perustajajäsen Damtew Teferra.

Ulkoasiainministeriö tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen koulutusyhteistyötä CIMOn ohjelmien North–South–South ja HEI ICI kautta. Ohjelmat rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyövaroista ja ne tähtäävät paikallisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Myös YK:n Koulutus kaikille -prosessin (Education for All) asialistalla korkeakoulutus on nostettu tärkeämmälle sijalle. Tähän liittyen IAU (International Association of Universities) on rakentanut Afrikkaan laajan korkeakoulusektorin asiantuntijaryhmän.

”Rauhaa ja vaurautta Afrikkaan korkeakoulutuksen avulla”

”Afrikan korkeakoulusektori on murroksen edessä: yhteiskunnat kehittyvät ja korkeakoulujen kansainvälinen toiminta lisääntyy”, ANIEn (African Network for Internationalization of Education) edustaja James Otieno Jowi kertoi.

Afrikkalaisen korkeakoulutuksen nykytilasta kertoi Afrikan koulutussektorin kehittämisjärjestö ADEAn korkeakoulutyöryhmän koordinaattori Alice Sena Lamptey. ADEA (Association for Development of Education in Africa) toimii keskustelufoorumina, tiedon tuottajana ja välittäjänä ja edistää hyvien käytäntöjen jakamista Afrikan maiden kesken. CIMO koordinoi Suomen osallistumista ADEAn työryhmiin UM:n kehitystyhteistyövaroista.

”1950–1960-luvuilla Afrikan korkeakouluilla oli tasoa ja mainetta, mutta 1980-luvun talouskriisi kurjisti myös yliopistoja”, Lamptey kertoi. ”2000-luvulla tilanne on alkanut parantua: 2006 Afrikan unioni julkisti mantereen laajuisen korkeakoulutuksen politiikkaohjelman ja 2009 UNESCO järjesti maailmankonferenssin Afrikan korkeakoulutuksesta. Korkeakoulutuksen avulla Afrikka haluaa rakentaa rauhaa ja vaurautta.”

Afrikan korkeakoulusektori koostuu pääosin yliopistoista, joita valtiot rahoittavat. Yksityisten toimijoiden määrä kasvaa kuitenkin nopeasti, samoin erilaisten ulkomaisten korkeakoulujen tarjoamat koulutuspalvelut. Siirtomaa-ajan perintönä Afrikassa on useita eriäviä korkeakoulutuksen traditioita: brittiläinen, ranskalainen, portugalilainen ja arabialais-eurooppalainen.

”Huolenaiheita ovat opetussuunnitelmien työelämärelevanssi ja mm. naisten suhteellisen vähäinen osuus opiskelijakunnassa. Myös kumppanuuksia yksityissektorin kanssa tarvittaisiin huomattavasti enemmän”, Lamptey tiivisti. ”Myönteistä puolestaan on, että tieto nähdään luonnonresurssien sijaan nyt avainroolissa koko Afrikan mantereen kehittämisessä.”

Korkeakoulutuksen toimialajohtaja Juha Ketolainen lausui seminaarin avaussanat.

”Lisää kansallista ja pohjoismaista yhteistyötä”

Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara opetus- ja kulttuuriministeriöstä nosti seminaarissa esille ministeriön terveisinä yhteistyön merkityksen. Seminaarin työpajoista tuli myös vahva viesti, että tarvitaan lisää kansallista yhteistyötä eri toimijoiden ja sektoreiden välillä, hyvien käytänteiden jakamista, verkostoitumista ja keskustelufoorumeja. Noradin (The Norwegian Agency for Development Cooperation) asiantuntija Tove Kvil puhui pohjoismaisen yhteistyön puolesta.

Yleisökommenttina nousivat esille käytännön esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä yhteistutkinto-ohjelmat. Yhteistyötä edistää myös 10 suomalaisyliopiston verkosto UniPID (The Finnish University Partnership for International Development).

Seminaarista odotetaan alkua monenlaiselle yhteistyölle. Tulevaisuudessa toimintaan toivottaisiin enemmän mukaan myös yksityissektoria ja kansalaisjärjestöjä.

Katso myös

North–South–South-ohjelma

HEI ICI -ohjelma

Afrikan koulutuksen kehittämisjärjestö ADEA

Suomen kehityspoliittinen ohjelma ulkoasiainministeriön verkkopalvelussa

Unipidin verkkosivut

(14.5.2012 / Teksti VZ, kuvat PH)