Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

08.08.2012

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelma tukee 184 verkostoa

246 verkostoa anoi tukea ohjelmasta yhteensä 13,6 miljoonan euron arvosta. Tukea myönnettiin 184 verkostolle yhteensä n. 4 miljoonaa euroa. Verkostot saivat tukea opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen, kehityshankkeisiin, intensiivikursseihin, yhteisiin opinto-ohjelmiin sekä verkostojen perustamiseen ja kehittämiseen. Terveydenhuollon ja opettajakoulutuksen alojen verkostot olivat kuten aiempina vuosina edelleen aktiivisimpien joukossa.

Kiinnostus Nordplus-ohjelmaa kohtaan pysyy vakaana mutta tyypillisesti ohjelmakauden alkajaisiksi hakemuksia tuli enemmän kuin aikaisemmin ja kilpailu tuesta oli taas ennätyskovaa. Ohjelman budjetti – noin 4 miljoonaa euroa – riitti tukemaan vain 29 % haetusta, noin 13 miljoonan yhteissummasta. Moni sai – kuten aikaisemmin – anottua vähemmän tukea liikkuvuuteen eikä kaikkiin hakemiinsa hankkeisiin.

Budjetti jaettiin ohjelmakomitean päätöksen mukaisesti niin, että 70 % myönnettiin opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen ja loput hankkeisiin, kuten intensiivikursseihin ja yhteisiin opinto-ohjelmiin sekä verkostotukena. Tämä vastaa myös osuuksia haetuissa tukisummissa. Yhteensä 102 verkostoa haki tukea intensiivikursseihin ja niistä 38:lle myönnettiin tukea. Jokaista intensiivikurssia tuettiin keskimäärin yli 15 000 eurolla. 12 hakeneesta verkostosta neljälle myönnettiin tukea yhteisten opinto-ohjelmien kehittämiseen, 14 verkostoa sai kehityshanketukea ja 21 verkostotukea.

Hakemusten määrä on laskenut viime vuosina mutta osallistujien määrä kasvanut hiukan
. Yhteensä 1931 tiedekuntaa, laitosta, osastoa, yksikköä tai ohjelmaa osallistuu verkostoihin vuonna 2012 verrattuna 1791:een vuonna 2011. Kasvu on ollut maltillista, mutta vakaata ja todennäköisesti tuloksena siitä, että ohjelmakomitea on priorisoinut vanhojen verkostojen laajentumisen tukemista uusien verkostojen perustamisen sijaan. Pohjoismaat ovat melkein yhtä tasaisen aktiivisia osallistumaan Nordplus-ohjelmaan. Baltian maiden korkeakoulut osallistuvat noin puoleen verkostoista.

Terveydenhuoltoalan verkostot olivat aiempien vuosien tapaan aktiivisimpia hakeneiden (47) ja tukea saaneiden verkostojen määrässä (39) mitattuna. Opettajankoulutus oli puolestaan suurin koulutusala yhteenlasketussa myönnetyssä tuessa mitattuna (n. 670 000 euroa). Taide- ja design-alan verkostoja on vähän mutta ne ovat isoja.

Yhteistyö työelämän kanssa
on tämän ohjelmakauden uusi tavoite kaikissa Nordplus-ohjelmissa. Korkeakouluohjelmassa tämä ei ole mitään uutta, onhan esimerkiksi harjoittelu ollut mahdollista ohjelmassa jo kauan. Lisäksi esimerkiksi monissa intensiivikursseissa on työelämä vahvasti mukana ja erilaisia hankkeita tämän yhteistyön kehittämiseksi on vuosien varrella tuettu. Ehkä tästä syystä tämä uusi päämäärä ei näkynyt mitenkään erityisen selvästi tällä hakukierroksella. Verkostojen kannattaisikin tulevissa hakemuksissa perusteellisemmin kuvata mahdollista työelämäyhteistyötä.

Katso myös:

Nordplus Korkeakoulutus

Lista hyväksytyistä hankkeista (englanniksi)
Lista hyväksytyistä hankkeista (skandinaaviskaksi)
Nordplusonline.org

(8.8.2012 / KS)