Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

18.11.2011

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelma tukee 189 verkostoa

214 verkostoa anoi tukea ohjelmasta yhteensä 11,5 miljoonan euron arvosta. Tukea myönnettiin 189 verkostolle yhteensä yli 4 miljoonaa euroa. Verkostot saivat tukea opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen, kehityshankkeisiin, intensiivikursseihin, yhteisiin opinto-ohjelmiin sekä verkostoaktiviteetteihin. Terveydenhuollon ja opettajakoulutuksen alojen verkostot olivat edelleen aktiivisimpien joukossa.

Kilpailu tukivaroista on viime aikoina ollut kovaa. Tänä vuonna mahdollisuudet tuen saamiseen parantuivat hiukan, kun budjetti riitti tukemaan 38 % haetusta yhteissummasta – verrattuna 35 %:in viime vuonna ja 26:een %:in vuonna 2009.

Hakemusten määrä on laskenut viime vuosina mutta osallistujien määrä kasvanut hiukan. Yhteensä 1791 tiedekuntaa, laitosta tai korkeakoulua osallistui verkostoihin vuonna 2010 verrattuna 1630 laitokseen vuonna 2003, jolloin osallistujamäärää viimeksi tilastointiin. Tämä osoittaa ohjelman olevan vakiintunut. Yksi selitys tähän voi myös olla se, että ohjelma on priorisoinut vanhojen verkostojen laajentumisen tukemista uusien verkostojen perustamisen sijaan.

Budjetti jaettiin ohjelmakomitean päätöksen mukaisesti niin, että 70 % myönnettiin opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen ja loput muihin kehityshankkeisiin, intensiivikursseihin, yhteisiin opinto-ohjelmiin ja verkostoille. Tämä vastaa myös osuuksia haetuissa tukisummissa. Yhteensä 93 verkostoa haki tukea intensiivikursseihin ja niistä 39:lle myönnettiin tukea. Jokaista intensiivikurssia tuettiin näin ollen keskimäärin 15 300 eurolla. 24 hakeneesta verkostosta kuudelle myönnettiin tukea yhteisiin opinto-ohjelmiin. 19 verkostoa sai kehityshanketukea ja 18 verkostoaktiviteettiapurahaa.

Terveydenhuoltoalan verkostot olivat aiempien vuosien tapaan aktiivisimpia hakeneiden ja tukea saaneiden verkostojen määrässä mitattuna. Opettajankoulutus oli puolestaan suurin koulutusala mitattuna yhteenlasketussa myönnetyssä tuessa. Taide- ja design-alan verkostoja oli vähän, mutta ne olivat laajoja ja saivat suurimman keskimääräisen tuen verkostoa kohti, lähes 50 000 euroa.

Lisätietoja

Lista kaikista tukea saaneista verkostoista (Nordplusonline.org)

Nordplus Korkeakoulutus

Nordplus Higher Education (Nordplusonline.org)

(KS & VZ)