Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

20.06.2016

Nordplus Korkeakoulutus tukee 209 verkostoa

Nordplus-ohjelmakomitea on myöntänyt 4,1 miljoonaa euroa korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2016–2017. Tuella toteutetaan opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta, intensiivikursseja, kehittämishankkeita, yhteisiä opinto-ohjelmia sekä verkostojen muodostamista ja kehittämistä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomessa tukea hyödynnetään hyvin.

Kilpailu tuesta oli kovaa, sillä ohjelman rahoitus on vuosia pysynyt samalla tasolla. Tukea haettiin lähes kolminkertainen summa ohjelman budjettiin verrattuna: kaikkiaan 253 verkostoa haki tukea yhteensä 428 toiminnolle, näistä 259 toimintoa sai tukea.

62 % rahoituksesta myönnettiin opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen, niin monelle kuin mahdollista. Moni verkosto on jo pitkään käyttänyt myös Erasmus+ -tukea liikkuvuuteen, ja trendi näyttää vain kasvavan. Tämä on hyvä asia, koska Nordplus-ohjelman budjetti on rajallinen ja Erasmus+ -ohjelmassa riittää rahoitusta vieläkin ahkerammalle käytölle pohjoismaissa.

Intensiivikurssien määrä on kasvanut sen jälkeen kun EU:n tuki intensiivikursseille poistui Erasmus+ -ohjelman myötä. Nyt 38 % eli 40 intensiivikurssihakemusta 105:stä sai tukea. Tuki yhdelle kurssille on keskimäärin 27 300 euroa. Intensiivikurssit ovat hyvä keino testata uusia opetusmetodeja, tehdä työelämäyhteistyötä sekä tukea kotikansainvälistymistä.

Digitalisaatio näkyy kehittämishankkeissa. Verkostot hakivat tukea yhteensä 46 kehittämishankkeelle, näistä 36 % eli 16 sai tukea. Tuki yhdelle kehittämishankkeelle on keskimäärin 19 900 euroa.

Suomi ja nyt myönnetty tuki
  • Mukana 180 verkostossa (osuus 86 %)
  • Aktiivisin koordinaattorimaa, 63 verkostoa (30 %)
  • Viidennes kaikista osallistuvista organisaatioista on suomalaisia
  • Isännöi 9:ää intensiivikurssia (23 %)
  • Suunnitelluista vaihdoista 22 % lähtee Suomesta (yhteensä 1865 opiskelijaa ja opettajaa) ja 16 % tulee Suomeen (1339)

Osallistuvista verkostojäsenistä 79 % on yliopistoja ja 19 % ammattikorkeakouluja. Loput edustavat julkista ja yksityistä sektoria, kansalaisjärjestöjä, tutkimuskeskuksia, kouluja, sairaaloita, yrityksiä jne. Vuosittain noin 50 verkoston tai hankkeen hakemuksista on uusia. Tänä vuonna ennätykselliset 72 uutta verkostoa haki tukea. Tämä vaikutti myös siihen, että verkostotukea haettiin tänä vuonna enemmän. Noin puolet uusista verkostoista sai tukea.

Koulutusaloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuosien varrella. Aktiivisimpia koulutusaloja ovat edelleen yhteiskuntatieteet (erityisesti kasvatustieteet 44 hakemusta / 33 myöntöä) yhteensä 125 hakemuksella, joista 105 sai tukea, lääketieteet (hallitsevana terveystieteet 37/37) 46 hakemuksella, joista 44 sai tukea, sekä humanistiset tieteet (suurimpana muut humanistiset tieteet 15/11 ja kielitieteet 11/6) 46 hakemuksella, joista 35 sai tukea.

Kaikki tuetut verkostot ja hankkeet löytyvät Nordplusonlinen hanketietokannasta

Lue lisää

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmasta

(20.6.2016 / KS)